יש לא מעט מקומות עבודה אשר במסגרת הליכי הריאיון דורשים מהמועמדים להעביר לידיהם תעודת יושר ממשטרת ישראל. למרבה הצער גם אזרחים נורמטיבים רבים שמעולם לא הורשעו מופתעים לגלות בתעודת היושר שהוציאו כי הם מחזיקים ברישום משטרתי בעקבות אירוע בעברם עליו נחקרו במשטרה ואשר שאלת אשמתם בו מעולם לא התבררה או הוכחה על-ידי בית המשפט. בטור הזה ראשון משניים אסביר במה מדובר.

רישום פלילי – מהו?

משטרת ישראל מנהלת 2 מאגרי מידע אודות הליכים פליליים, אשר שניהם יחד מרכיבים את הרישום הפלילי:

1. המרשם הפלילי – מרשם אשר כולל רישומים של הליכים פליליים שהסתיימו בבית משפט לאחר שהוגשו בגינם כתבי אישום, והוא כולל התייחסות הן להרשעות והן לעונשים שנגזרו על הנאשמים השונים. 

2. רישום משטרתי – מרשם זה מכיל רישומים פנימיים של המשטרה אודות תיקים שלא הסתיימו בבית משפט, בין אם הוגש כבר כתב אישום ועדיין נדונים בבית המשפט, בין אם מדובר בתיקים פתוחים שעדיין מתנהלת בהם חקירה או שטרם הוחלט באם להגיש בגינם כתב אישום ובין אם מדובר בתיקים שנסגרו מהעדר עניין לציבור או חוסר ראיות ועוד.

ההשלכות של רישום פלילי

1. אזרחים רבים מחזיקים ברישום פלילי אשר פוגע בסיכוייהם לעסוק במגוון נרחב של מקצועות ועיסוקים הדורשים רישוי, וכן פוגע בשמם הטוב וביחס החברה אליהם.

2. הרישום הפלילי של אנשים מכיל מידע רגיש וחסוי, והגישה אליו היא רק על פי חוק, ולצורך מילוי תפקיד בלבד. יתרה מכך, מסירת מידע זה או קבלתו, שלא על פי חוק, מהווה עבירה פלילית.

3. רישום פלילי עלול להביא לפגיעה במישור התעסוקתי של אזרח - ישנה רשימה של מקצועות שנערכה ע"י משרד המשפטים ובה תחומי עיסוק העשויים להיחסם בפני האזרחים בשל קיומו של רישום פלילי בעניינם (בין המקצועות – קבלן, מתווך, סוכן מכס, סוכן ביטוח, נהג אוטובוס, דירקטור בחברה ועוד).

4. יש לקחת בחשבון שיש שורה לא מבוטלת של גורמים ביטחוניים שהם מורשים לעיין במרשם הפלילי גם ללא הסכמת האזרח וללא ידיעתו (הפרקליטות, משטרת ישראל, שב"כ, מוסד, משטרה צבאית, מחלקת ביטחון שדה של צה"ל, המחלקה לחקירות שוטרים ועוד).

5. יתרה מכך, זכותו של כל אזרח לקבל אודות עצמו מידע מהרישום המשטרתי (באמצעות תדפיס מהמשטרה), מנוצלת לרעה על ידי מעסיקים פוטנציאליים, הדורשים, שלא כדין, לעיין "בהסכמתו" במידע. משעומד האזרח על זכותו שלא למסור את המידע הרגיש למעסיק הפוטנציאלי, מוצא האחרון אמתלה כזו או אחרת לאי העסקתו של אותו אזרח.

רישום פלילי עלול להביא לפגיעה במישור התעסוקתי של אזרח - ישנה רשימה של מקצועות שנערכה ע"י משרד המשפטים ובה תחומי עיסוק העשויים להיחסם בפני האזרחים בשל קיומו של רישום פלילי בעניינם (בין המקצועות – קבלן, מתווך, סוכן מכס, סוכן ביטוח, נהג אוטובוס, דירקטור בחברה ועוד)

6. הרישום המשטרתי מעמיד אם כן את האזרח בעמדת נחיתות מסויימת, ביחס לאזרחים אחרים שאין להם רישום משטרתי. שכן ישנם מעסיקים שמנצלים את זכותו של כל אזרח לקבל את המרשם הפלילי של עצמו, בכך שהם דורשים, שלא כדין, לעיין "בהסכמתו" במרשם זה. כך יכולים המעסיקים לקבל לידיעתם חשדות שמעולם לא הוכחו. מעשים שמעולם לא הורשע בהם  ממשיכות ללוות אותו כעננה מעל ראשו ועשויות לפגוע בו, בשלבים שונים בחייו.

7. כאשר מדובר באדם חף מפשע שנותר לגביו רישום משטרתי, הדברים מקבלים מימד אחר לגמרי; בעוד תיק שנסגר בשל עילה של "חוסר אשמה" - נמחק רישומו כליל מרישומי המשטרה, תיק שנסגר בעילה של "העדר ראיות מספיקות" - לא רק שנותר ברישומי המשטרה, אלא אף משאיר ספק בחפותו של החשוד.

אם יש לכם רישום פלילי ואתם מעוניינים לוודא כי הוא לא ימשיך לרחף מעליכם כעננה, דבר ראשון עליכם לפנות לעורך דין פלילי מומחה בתחום על מנת שייעץ לכם על דרך הפעולה הטובה ביותר ויגיש עבורכם בקשה למחיקת הרישום הפלילי.

על האפשרויות למחיקת רישום פלילי – בטור הבא.

מדור זה אינו בא להחליף ייעוץ משפטי ואין להסתמך על האמור בו מבלי להיוועץ קודם בעורך דין העוסק בתחומים הרלוונטיים.