סטודנטים בחופש (ת בחינות)

בימים האחרונים התקבלו בעיתון תלונות של סטודנטים על כי הצבא לא מכבד את היותם בחופשת בחינות ודורש מהם להגיע לשירות מילואים. משכך, מצאתי לנכון להקדיש את הכתבה הנוכחית על מנת לעשות סדר, בתמצית, אודות זכויות הסטודנטים בזמן הבחינות. או במילים אחרות מילואים או לימודים – מה גובר?

 

דרישות מסטודנטים בכל הנוגע לשירות המילואים

כל סטודנט שמבצע שירות מילואים פעיל מחויב לדווח בתחילת שנת הלימודים לקצין הקישור ביחידתו על תחילת לימודיו ולמסור לו את כל הפרטים אודות הלימודים הללו. הרבה פעמים דיווח כזה עוזר ליחידה בה הוא מבצע מילואים להתחשב בו בכל הנוגע לתאריכי המילואים ולדרישות מאותו מילואימניק בזמן הלימודים.

בנוסף, חוק המילואים קובע כי ככלל, סטודנט יבצע עד 21 ימי מילואים (אלא אם כן הסכים לבצע יותר) במהלך שנת לימודים. לכן חשוב לוודא כי קצין הקישור ביחידה יכיר את היותכם סטודנטים.

 

דחיית שירות מילואים בגלל בחינות – האמנם?

ככלל, סטודנט לתואר ראשון או תלמיד מכינה זכאי להגיש בקשה לועדה לתיאום מילואים ("ולת"ם) בקשה לדחיית מועד שירות במהלך תקופת הלימודים, המוגדרים בין אוקטובר ליולי, וזאת ככל והוא זומן לשירות מילואים של 6 ימים ומעלה. גם אם הסטודנט זומן לשירות מילואים שאורכו פחות מ- 6 ימים – עדיין ניתן להגיש בקשה לדחיית מועד שירות, ואולם הבקשה צריכה להיות מוגשת למשרד הקישור ביחידה שבה הוא מבצע את שירות המילואים.

חשוב לשים לב כי בקשות שכאלו יתקבלו רק ככל ויש סיבה שקשורה ללימודים ובגללה הוא מבקש לדחות את שירות המילואים (למשל בחינות, לימודים ספציפיים שהוא לא יכול לפספס וכו') וכי לא ניתן להגיש יותר מ-2 בקשות כאלו (שהתקבלו והמילואים נדחו) בשנה.

משכך - אל תשכחו, ברגע שאתם מקבלים את צו הקריאה למילואים בדקו את היומן שלכם, כי בקשות אלו חובה להגיש עד 30 ימים לפני תחילת מועד המילואים.

כללים אלו, בשינויים קלים חלים גם על סטודנטים אשר צפויים לבצע מילואים בטווח של עד שלושה חודשים לפני מועד בחינת מתא"ם.

 

ואם דחו את בקשתי לדחיית המילואים – מה ניתן לעשות?

על החלטת הועדה לתיאום מילואים ניתן לערער תוך 7 ימים ממועד ההחלטה של הועדה. ערעור זה חייב להיות בכתב. הערעור מתנהל שלא בנוכחות הסטודנט אולם הוא יכול להתנהל בנוכחות של מי מהמוסד להשכלה גבוהה בה לומד הסטודנט, בין אם פרונטאלית ובין אם בשיחה טלפונית.

זכות הערעור ניתנת פעם אחת בלבד - החלטת ועדת הערעורים הינה סופית.

 

ואם לא התייצבתי לשירות מילואים בגלל בחינה – למרות שלא קיבלתי אישור?

שימו לב כי יש עליכם חובה לעקוב אחרי הבקשה שלכם לשחרור ממילואים למול הולת"ם. ככל והבקשה שלכם לא תתקבל ולא תתייצבו לשירות המילואים, הרי שאתם נחשבים כמי שמבצע עבירה פלילית ('עריקים'). בסיטואציה שכזו מומלץ לפנות לעו"ד העוסק בתחום דיני צבא בהקדם האפשרי על מנת למזער את הנזקים שיכולים לקרות.

 

יצאתי לשירות מילואים במהלך הלימודים – מה מגיע לי?

לרוב, לכל מרכז להשכלה גבוהה יש רכז מילואים מטעם המרכז והוא מהווה איש הקשר בין הסטודנט לבין המוסד להשכלה גבוהה. כך, כל הזכויות שמגיעות לסטודנט – הרצוי כי יפנה אליו והוא יסייע לו עד כמה שניתן.

  • כל סטודנט זכאי להיעדר מהשיעורים אליהם הוא רשום כל זמן שהוא בתקופת שירות מילואים פעילה, זאת ללא הגבלה ומבלי שהדבר יפגע בזכויות שלו כסטודנט.
  • כל סטודנט שנעדר מלימודים עקב שירות מילואים יכול לבקש לקבל סיוע בהשלמת חומר הלימוד שהפסיד על-ידי המוסד הלימודי. כל מוסד להשכלה גבוהה יכול לקבוע את הדרך בה יהיה נהוג אצלו לתת לסטודנטים את הסיוע.
  • סטודנט ששירות המילואים שלו יוצא על תקופה בה הוא מתבקש להגיש עבודה או תרגיל כלשהו או בסמוך לו,  זכאי לדחות את מועד הגשת העבודה במספר הימים לפחות שבהם שירת במילואים – הכל בהתאם להחלטה של המרצה ובתיאום איתו מראש.
  • בכל הנוגע לבחינות, סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים ממועד א' או ב' – זכאי לקבל מועד בחינה נוסף, - התנאים למועד בו יקוים אותו מועד תלויה בתקופה בה שירת מילואים ותיקבע כך שתהיה לסטודנט שהות מספקת להתכונן לבחינה, והכל בתנאי ששירת בשירות מילואים פעיל במשך 4 ימים רצופים.

 

לסטודנטים יש זכויות רבות שמגיעות להם במהלך ו/או בשל שירות מילואים. בטור זה התייחסתי לזכויות העיקריות שבהם. ככל וצה"ל ו/או המוסד להשכלה גבוהה לא מעניק לכם את הזכויות אשר אתם זכאים להם, מומלץ לפנות לעו"ד העוסק בתחום של דיני צבא אשר יידע לייעץ לכם ולכוון אתכם על מנת שתוכלו לקבל את מלוא הזכויות שמגיעות לכם.