ירדן (שם בדוי) גויס לצבא למרות רישום פלילי שקיים בעניינו מהתקופה שטרם גיוסו. כעת, חצי שנה לפני השחרור מצה"ל הוא שומע על הצעת חוק חדשה שקובע כי הוא יכול, בהמלצת הצבא, לבקש למחוק את הרישום הפלילי שלו.

רישום פלילי הינו רישום שקיים במשטרת ישראל ואשר מכיל בתוכו מידע על כל העבר הפלילי של אותו אדם, כולל חקירות, עבירות תעבורה, תיקים פליליים שנסגרו ותיקים פליליים שהגיעו לבית משפט. גופים ציבוריים שונים יכולים לקבל את הרישום הפלילי של אדם, ולכן כל עוד הוא קיים הוא יכול לפגוע במי שיש לו רישום פלילי – הוא  לא יוכל לקבל תעודת יושר לצורך קבלת רישיונות שונים והשתלבות במשרות ותפקידים שונים.

הסמכות למחוק רישום פלילי או לקצר תקופת התיישנות

בשל ההשפעה של הרישום הפלילי על חייו של ירדן, הוא מבקש להגיש בקשה למחוק את הרישום הפלילי בעניינו. הסמכות למחוק רישום פלילי או לקצר את תקופתו, נתונה בידי נשיא המדינה. משכך, ירדן, כותב בקשת חנינה מנומקת היטב (שהינה בעצם בקשה למחיקת רישום פלילי) ומעביר אותה העתק מהבקשה גם לגורמים הרלוונטיים בצבא אשר יעבירו אל נשיא המדינה המלצה בעניינו, ועל פיה ייתן הנשיא את החלטתו אם למחוק את הרישום הפלילי או לאו.

מי יכול להגיש בקשה למחיקת רישום פלילי?

כמו ירדן, כל אזרח במדינת ישראל יכול להגיש את הבקשה, ואולם, לירדן, כמו לחיילים רבים אחרים יש יתרון גדול.  

הייחודיות בחיילים אשר מעוניינים למחוק את הרישום הפלילי בעניינם, היא היכולת של הגוף הצבאי לעזור להם בהגשת הבקשה. כך, במהלך 6-3 חודשים לפני השחרור, רשאי החייל לבקש מגורמי השלישות בצבא להביא את עניינו בפני הוועדה הצבאית למחיקת עבר פלילי. היה והחייל עומד בקריטריונים מסוימים שנקבעו, ונמצא כי שירותו הצבאי היה תקין – הוועדה מוסמכת להמליץ לנשיא המדינה למחוק את הרישום הפלילי או לקצר את תקופת התיישנותו. בין השיקולים ששוקלת הועדה הם נכונות החיילים לתרום למדינה, לעיתים עד כדי סיכון חיים. לפיכך, קיים סיכוי גדול לאישור בקשה למחיקת רישום פלילי של חיילים נורמטיביים, שהרישום הפלילי בוצע בעקבות מעידה חד פעמית שלהם, ולאחר המעידה הם חזרו למיטב ושירתו שירות טוב ומשמעותי.

מומלץ בטרם הגשת התביעה לפנות לייעוץ לעו"ד פלילי מיומן, המכיר היטב את המטריה של החנינות, וכן את הגורמים הצבאיים הרלוונטיים אשר ימסרו את המלצתם לנשיא - עורך דין כזה ידע להציג טעמים משכנעים באשר לשירותו הצבאי התקין של החייל, נסיבותיו האישיות המיוחדות ותרומתו לחברה – כל זאת בתימוכין של המלצות מפקדים, תעודות על הצטיינות והישגים בצבא

הליך הגשת הבקשה

כאמור, ירדן נדרש לשלוח את הבקשה לחנינה לנשיא המדינה על גבי טופס מיוחד. לטופס זה יש הוא יצרף מידע רב וכן מסמכים מהצבא אודות נסיבות השירות שלו. הגשת בקשת חנינה לנשיא המדינה צריכה להיערך בצורה מקצועית ומפורטת, ולהכיל פרטים רבים אודותיו, אודות העבירה בגינה מבקשים חנינה וכן את הטעמים להגשת הבקשה.

הטעות העיקרית של ירדן היא כי לא פנה לייעוץ משפטי בטרם הגיש את הבקשה, שכן, לתוכן ואופן הדברים הנכתבים בבקשה יש משמעות רבה להמשך ההליכים ולהחלטה הסופית של הנשיא ולכן יש לוודא כי הפרטים נכתבים בטופס זה כראוי. לא כדאי לזלזל במסמכים אלו משום שהדברים יכולים לגרום לסירוב הבקשה, ובקשה שכזו, לחנינה מהנשיא ניתן להגיש רק אחת לשנתיים.

לכן, מומלץ בטרם הגשת התביעה לפנות לייעוץ לעו"ד פלילי מיומן, המכיר היטב את המטריה של החנינות, וכן את הגורמים הצבאיים הרלוונטיים אשר ימסרו את המלצתם לנשיא - עורך דין כזה ידע להציג טעמים משכנעים באשר לשירותו הצבאי התקין של החייל, נסיבותיו האישיות המיוחדות ותרומתו לחברה – כל זאת בתימוכין של המלצות מפקדים, תעודות על הצטיינות והישגים בצבא ובאזרחות, ושאר מסמכים התומכים בטענות ומאמתים את המפורט בנימוקי הבקשה. הניסיון מוכיח כי בקשות שנערכו ע"י עורך דין מיומן, הן בעלות סיכוי גבוה יותר להביא למחיקת הרישום הפלילי.