סכין מוגדר בחוק ככלי בעל להב המסוגל לחתוך/לדקור. כלומר, להגדרה זו נכנסים גם חולצי פקקים, מספריים, סכין מטבח, מברג וכו'. עצם החזקת סכין ללא סיבה מיוחדת מהווה עבירה פלילית שהעונש הקבוע בחוק בגינה הוא 5 שנות מאסר. הדברים נכונים גם לגבי סכין מטבח שהורה לוקח כדי לחתוך לילדים ירקות ופירות בגינה וגם לגבי סכינים רציניים יותר המשמשים להגנה עצמית.

חשוב לשים לב כי כדי להיות מואשם בעבירה זו מספיק להחזיק את הסכין, ואין הכרח להשתמש בו או לגרום נזק באמצעותו. זוהי טעות גדולה מאוד, שכן, עצם ההחזקה – מהווה את העבירה הפלילית. באם נגרם נזק באמצעות הסכין הרי שתתווסף עבירה נוספת לכתב האישום.

עמדת בתי המשפט השונים

החזקת סכין היא אחת מהעבירות השכיחות ביותר שמגיעות לבית המשפט, ולכן, על מנת להרתיע את הציבור מלהחזיק סכינים, עמדתם של בתי המשפט השונים היא חד משמעית – יש להחמיר בעונש של המורשע בהחזקת סכין, בשל הסכנה הגדולה הטמונה בה – פציעות קשות ואף מוות.

לכן, במקרים בהם הנאשם לא מצליח להוכיח כי החזיק בסכין מסיבה לגיטימית, נוטה בית המשפט להרשיע את הנאשם ולהטיל עליו עונש מאסר בפועל, למרות שיש לו סמכות ושיקול דעת לקבוע גם עונש של מאסר על תנאי בלבד.

המטרה של בתי המשפט בקביעת העונשים הגבוהים הללו היא להרתיע את הציבור מלהחזיק בסכין מכל סוג שהוא, ללא סיבה לגיטימית.

מהי סיבה לגיטימית?

באם אדם נתפס עם סכין מכל סוג שהוא, הוא צריך להוכיח כי המטרה שלו בהחזקת הסכין היא בשל סיבה לגיטימית – כלומר, הוא צריך לספק הסבר הגיוני וסביר, להחזקת הסכין. כאשר בתי המשפט השונים בוחנים את השאלה האם לא הייתה לנאשם כל אפשרות אחרת למעט החזקת סכין בסיטואציה הספציפית? במידה ואכן לא היתה לו אפשרות אחרת למעט החזקת סכין - מדובר על החזקה כשרה.

כאשר מעיון בפסקי דין שונים ניתן ללמוד שהדרישה היא לסיבה ספציפית וידועה מראש - סכנה כללית וערטילאית (למשל מגורים במקום מסוים שיש בו סכנה רבה יותר ממקומות אחרים) איננה מספיקה.

על הנאשם יהיה להראות כי במועד בו נתפס עם סכין בהחזקתו, לא הייתה כל ברירה אחרת, אלא להחזיק בסכין.

החזקת סכין להגנה עצמית

אחת הסיבות הכי נשמעות להחזקת סכין היא הגנה עצמית. חשוב לדעת שבתי המשפט קבעו כי הגנה עצמית איננה סיבה לגיטימית וכשרה להחזקת סכין, אלא אם כן יוכיח הנאשם כי במועד החזקת הסכין, היה נתון בסכנה מוחשית וספציפית לחייו.

בית המשפט יזכה נאשם בגין החזקת סכין בשל הגנה עצמית אך ורק אם יוכיח הנאשם כי בנסיבות בהן נתפס עם הסכין, ידע מראש כי הוא נמצא בסכנה ולכן, בחר לשאת עמו סכין. אם שוכנע בית המשפט כי הייתה לנאשם אלטרנטיבה אחרת, לא תתקבל טענת ההגנה ובית המשפט ירשיע את הנאשם.
המבחנים שהנאשם צריך להוכיח אינם קלים ובתי המשפט אף נוטים להחמיר בעניין זה, בשל התובנה כי במרבית המקרים, לא היה מצוי הנאשם בסכנה מיידית בגינה החזיק בסכין.

ייעוץ משפטי

החזקת סכין היא עבירה פלילית חמורה, הן מבחינת העונש שנקבע לה בדין והן מבחינת גישתם של בתי המשפט לגבי עבירה זו. בשל החומרה שבתי המשפט נוטים לייחס לעבירה של החזקת סכין, מומלץ בחום כאשר הוגש כתב אישום בגין החזקת סכין או אף כאשר מוזמן אדם לחקירה במשטרה – לקבל ייעוץ משפטי של עורך דין פלילי.

מדור זה אינו בא להחליף ייעוץ משפטי ואין להסתמך על האמור בו מבלי להיוועץ קודם בעורך דין העוסק בתחומים הרלוונטיים.