צה"ל בהיותו מופקד על בטחון המדינה, אוסר ומוקיע שימוש בסמים ושתיית אלכוהול שלא ע"פ הפקודות, זאת בין היתר משום שמבחינת צה"ל - אלכוהול נחשב לסם ממכר ומשכך אסור הוא לשימוש.

צה"ל מזה תקופה ארוכה מנהל מאבק על מנת למגר את תופעת שתיית האלכוהול בבסיסים על ידי חיילים. כמו כן, לגבי שתייה בחופשה - מצופה מחייל כי ינהג באופן מבוקר ואחראי ויידע לשתות בכמות הנכונה על מנת שלא יאבד שליטה על עצמו ומנגד ייהנה משתיית האלכוהול.

פקודת המטכ"ל הרלוונטית

פקודת המטכ"ל עוסקת בסוגיה של חומרים משכרים בצה"ל בכלל וכמובן שגם בנושא האלכוהול – כך, אוסרת הפקודה על שתיית אלכוהול וגם שימוש בחומרים נוספים.

הפקודה הצבאית מגדירה איסור על הכנסה של חומרים משכרים למתקני צה"ל כמו גם החזקה שלהם בשטח מתקני צה"ל.

כמו כן אוסרת הפקודה על חיילים ועל אזרחים עובדי צה"ל, לשתות אלכוהול ביחידות צה"ל (פרט למגורים בשיכוני משפחות אשר להם יש כללים ספציפיים משלהם) או בהיותם במסגרת פעילות צבאית, בהתארגנות לפעילות שכזו או בכוננות לקראת פעילות שכזו – גם אם זו נערכת מחוץ לשטח צבאי וכן בעת שחיילים נושאים בנשק, מבלי תלות במיקומם הגיאוגרפי. כן אסור לחייל לשתות אלכוהול בעודו לובש מדים. כאשר להגבלות אלו יש חריגים בפקודה ומותנים בקבלת אישור מראש.

בין החריגים הללו ניתן למצוא את היכולת לשתות אלכוהול באירועים יחידתיים, המאושרים על ידי מפקד היחידה, שדרגתו אל"ם, לפחות, כאשר הגשת משקאות משכרים אושרה על ידו במפורש. קחו בחשבון כי בסיטואציה שכזו מפקד היחידה יהיה אחראי באופן אישי על התנהגות החיילים באירועים אלה וזמן קצר לאחריו, ולכן לרוב אישור שכזה לא יינתן.

כאשר מדובר באירוע יחידתי הנערך לציון חג או הענקת דרגה במסגרת היחידה – בין אם נערך בשטח הבסיס ובין אם לאו, ניתן יהיה לשתות משקה אלכוהולי במידה ומפקד שדרגתו סא"ל לפחות אישר זאת. גם בסיטואציה שכזו יהיה המפקד שאישר את שתיית האלכוהול אחראי באופן אישי להתנהגות החיילים באירוע זה ותקופה קצרה לאחריו. חריג נוסף הוא היכולת של החיילים לשתות יין המוגש לקידוש ולהבדלה בערבי שבתות, בשבתות ובחגים, וכן יין המוגש במסיבות חג וכו'.

כדי להסביר ניתן דוגמא – נניח ואתה חייל, ואתה יוצא ל"אפטר" ואתה יודע שלמחרת בבוקר אתה אמור להיות כשיר לשירות – הפקודה חלה עליך ואוסרת עליך לשתות אלכוהול.

כמו כן אוסרת הפקודה על חיילים ועל אזרחים עובדי צה"ל, לשתות אלכוהול ביחידות צה"ל (פרט למגורים בשיכוני משפחות אשר להם יש כללים ספציפיים משלהם) או בהיותם במסגרת פעילות צבאית, בהתארגנות לפעילות שכזו או בכוננות לקראת פעילות שכזו – גם אם זו נערכת מחוץ לשטח צבאי וכן בעת שחיילים נושאים בנשק, מבלי תלות במיקומם הגיאוגרפי. כן אסור לחייל לשתות אלכוהול בעודו לובש מדים. כאשר להגבלות אלו יש חריגים בפקודה ומותנים בקבלת אישור מראש

הענישה

במידה והתגלה כי חייל שותה אלכוהול בחדרו בבסיס, בין אם הדבר נעשה בשעת פעילות או שלא בשעת פעילות, הטיפול הראשוני בו עובר למפקדו – אשר מוסמך, לפי חומרת השימוש שלו, לשפוט אותו בדין משמעתי.

ואולם, אם מדובר בעבירת אלכוהול שמהולה בעבירות נוספות, למשל, קטטה בין חיילים, נסיעה בשכרות וכו'- אזי הדבר כבר לא בסמכותו של המפקד והחייל צפוי להיחקר על מעשיו במסגרת חקירת מצ"ח (- משטרה צבאית חוקרת). זאת משום שמדובר על עבירות שמשפיעות על התפקוד של החיילים - אלו עבירות שיוצרות גם התנהגויות חריגות נוספות. יובהר כי אם יוגדר חייל כאלכוהוליסט , יש בכך כדי לשמש עילה לשחרר אותו משירות. לקראת עונת החגים והחופשות, צאו תבלו, תאגרו כוחות – אבל במידה ובשיקול דעת.

ושתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה.

מדור זה אינו בא להחליף ייעוץ משפטי ואין להסתמך על האמור בו מבלי להיוועץ קודם בעורך דין העוסק בתחומים הרלוונטיים.