זוהי הכתבה השלישית והמסכמת בנושא רישום הפלילי וההשלכות שלו, ועל היכולת למחוק רישום משטרתי במקרים בהם הוחלט לא להגיש כתב אישום.

החוק קובע כי אחרי שעברה תקופה מסוימת מרגע שסיים הנאשם לרצות את העונש - העבירה התיישנה ולכן היא לא תופיע יותר ברישום הפלילי של אותו נאשם. התקופה שבה לוקח לעבירה להתיישן תלויה בסוג העבירה שנעברה, בעונש שנגזר על האזרח וכן בגיל שבו ביצע האזרח את העבירה (האם היה קטין או בגיר בעת ביצוע העבירה).

התיישנות זו היא הגיונית משום שלא ייתכן כי אדם ימשיך להיות מתויג בחברה בגין עבירות שביצע תקופה ארוכה קודם לכן (למשל, קטין שביצע מעשה שטות ובגלל זה ישב בכלא, ובהנחה והוא פתח דף חדש – לא ייתכן כי גם בגיל 40 הדבר יופיע לו עדיין ברישום הפלילי וישפיע על יכולתו למצוא מקום עבודה מסודר.

מקוצר מקום לא ניתן בטור קצר זה לסקור את ההתיישנות במלואה, ואולם ניתן להזכיר למשל כי מי שהיה קטין בעת ביצוע העבירה ונגזר דינו לעד שלוש שנות מאסר בפועל תקופת המחיקה בעניינו תהיה 5 שנים בנוסף לתקופת המאסר שהוטלה עליו. אם נגזר דינו לעד חמש שנות מאסר בפועל תקופת התיישנות בעניינו תהיה 7 שנים בנוסף לתקופת המאסר שהוטלה.

לעומת זאת מי שנגזר דינו בגין עבירה שביצע בהיותו בגיר והוא נשפט לעד שנת מאסר בפועל, תקופת ההתיישנות בעניינו תהיה 7 שנים בנוסף לתקופת המאסר שהוטלה עליו. אם נשפט לעד חמש שנות מאסר בפועל תהיה תקופת ההתיישנות בעניינו 10 שנים בנוסף לתקופת המאסר שהוטלה עליו.

חשוב להבין שתקופת ההתיישנות והמחיקה אמנם קבועות בחוק ואולם, החוק גם מסמיך את נשיא המדינה לבחון אפשרות של מחיקת רישום פלילי או קיצור תקופת ההתיישנות על הרשעה מסוימת בנסיבות חריגים. חריגים שכאלו יכולים להיות בשל מצב רפואי חריג או בשל הפרעה של הימצאות ההרשעה הזו ברישום הפלילי לניהול חיים נורמטיביים

מחיקת הרשעה פלילית

עם תום תקופת ההתיישנות מתחילה תקופת המחיקה של העבירה. במהלך תקופת המחיקה המידע הפלילי אינו חשוף עוד בפני גורמים רבים, ונותר לעיונם של מספר מצומצם של גופים בלבד. המדובר הוא על גופים שיש להם נגיעה לביטחון של המדינה ומשכך הם זקוקים למידע הזה מתוקף תפקידם. בין הגופים שיכולים לקבל את המידע הם משטרת ישראל, צה"ל, שב"כ, ממשלת ישראל, היועץ המשפטי לממשלה, והוועדה לבחירת שופטים.

ככלל, עבירה נמחקת תוך 10 שנים מתום תקופת ההתיישנות. אולם, ישנם סיטואציות שבהם תקופת המחיקה תהיה קצרה יותר – מקרים אלו רלוונטיים בעיקר לעבירות שבוצעו על ידי קטינים ו/או עבירות בהן לא נגזר עונש של מאסר בפועל.

חשוב בעניין זה לציין כי עבירה שהתיישנה אך לא נמחקה עדיין – גופים ביטחוניים עדיין יכולים לראות אותה, מי שקבלת המידע בגינם חסום בפניו הם מקומות העבודה וכו' למיניהן.

מחיקת הרשעה שניתנה על ידי בית משפט בהליך פלילי

מחיקת הרשעה שניתנה על-ידי בית משפט תיעשה על ידי הגשת בקשת חנינה לנשיא המדינה.

חשוב להבין שתקופת ההתיישנות והמחיקה אמנם קבועות בחוק ואולם, החוק גם מסמיך את נשיא המדינה לבחון אפשרות של מחיקת רישום פלילי או קיצור תקופת ההתיישנות על הרשעה מסוימת בנסיבות חריגים. חריגים שכאלו יכולים להיות בשל מצב רפואי חריג או בשל הפרעה של הימצאות ההרשעה הזו ברישום הפלילי לניהול חיים נורמטיביים.

באופן כללי, הסמכות שניתנה למוסד החנינות ניתנה לו בשל המחשבה כי יש לייחס חשיבות למגוון השיקולים הקשורים למרקם החיים הייחודי והבעיות האנושיות העולות ממנו, דברים שלא בהכרח היו בפני השופט שדן בתיק הרלוונטי, כאשר המחשבה היא שיש באפשרות מוסד החנינה לסייע במקרים חריגים שכאלו לאנשים לחזור למוטב ו/או לכל הפחות שהעבירה שביצעו לא תשמש להם לרועץ בעתיד הלא ברור.

כל בקשת חנינה שמוגשת לנשיא עוברת בדיקה של מחלקת חנינות במשרד המשפטים ולאחר המלצתו של ש המשפטים בעניין היא עוברת לנשיא המדינה.

יש לחובתכם רישום פלילי ואתם מעוניינים במחיקתו?

כפי שבטח כבר הבנתם, לרישום הפלילי יש יכולת השפעה רבה על התנהלות האדם במציאת עבודה, רישום ללימודים במקצועות מסוימים, קבלת אישור על החזקת נשק ובכלל. לכן, באם הגעתם לסיטואציה בה הרישום הפלילי מהווה עבורכם מכשול אתם מעוניינים להסיר - דבר ראשון עליכם לפנות לעורך דין שעיקר עיסוקו הוא בתחום הפלילי על מנת שייעץ לכם על דרך הפעולה  טובה ביותר ויגיש עבורכם בקשה למחיקת הרישום הפלילי ברורה ומנומקת, שתכלול את כל השיקולים הרלוונטיים והמתאימים למקרה הספציפי שלכם. בקשה שכזו יש להגיש לגורם המתאים שבסמכותו להביא לביטול הרישום הפלילי נגדכם.

לקריאת המאמר השני

לקריאת המאמר הראשון.