בשבוע שעבר יצאו כ-350 ילדים ונוער, חניכי שבט "תבור" של תנועת הצופים, חניכי תנועת נוע"ם וחניכי תנועת צמרת, כשהם מצוידים בציוד ניקיון, שקיות, פנסים וסטיקלייטים, לפעילות ניקיון בנחל ענבה, לרגל חג ט"ו בשבט.

הפעילות אורגנה על ידי רכזת תנועות וארגוני הנוער במחלקת הנוער והצעירים, מתוך מטרה ליצור שיתוף פעולה בין תנועות הנוער למען הקהילה והסביבה.

לקראת הפעילות נערך סיור מקדים לרכזי התנועות באזור הנחל,  אשר פסולת רבה נצפתה בצדדיו. לאחר ניקיון האזור והשלכת השקיות המלאות למיכלי האשפה, התאספו החניכים בשעת בין ערביים וערכו יחד סדר ט"ו בשבט.

זו הפעם הראשונה בה משלבים כוחות חניכים מתנועות נוער שונות בעיר בפעילות כזו. אירועים קהילתיים בין-תנועתיים נוספים מתוכננים להיערך במהלך השנה.