העבודות בצומת לבונה/פיקוס/עמק איילון/תלתן נמשכות, ובתקופה הקרובה יחולו במקום שינויים בהסדרי התנועה, כאשר עם סיום העבודות ייפתח הצומת המחודש.

את העבודות בצומת עושה העירייה, באמצעות החברה הכלכלית, במסגרת העבודות להקמת מרכז העסקים החדש של העיר. כפי שכבר ניתן לראות, נסגר קטע ממפרץ החנייה שברחוב תלתן, ובימים אלה נעשות ברחוב עבודות לסלילת הכביש שיתחבר לצומת החדש, עבודות שכוללות גם גינון. בנוסף, החלו עבודות לביצוע שינויים גיאומטריים בצומת של רחוב פיקוס עם רחוב ערער.

בקרוב תבוטל כיכר התנועה הזמנית שנבנתה באזור על מנת לסייע בהזרמת התנועה, וייפתח הצומת המחודש לתנועת כלי רכב. עם פתיחת הצומת, תתאפשר נסיעה בצדו המערבי של רחוב פיקוס, לכיוון הקניון, וייסגר חלק מצדו המזרחי של הרחוב, שבמסגרת העבודות הפך לכביש דו סטרי. בעתיד, עם השלמת העבודות במרכז העסקים הראשי, בעוד כשנה, תתאפשר דרך צומת זה כניסה לרחוב דם המכבים ויציאה ממנו, הרחוב שיהיה השדרה המרכזית של המתחם.

בעירייה ובחכ"ל מבקשים ממשתמשי הדרך לנסוע בזהירות בהתאם לתנאי הדרך ולהישמע להנחיות השילוט ולהוראות מכווני התנועה.