בשני הלילות הבאים יחסם הקטע שבין מחלף מוצא לגינות סחרוב.

להלן העדכון המלא: הלילה, שלישי, ומחר, רביעי, בין השעות 23:00 ועד 05:00 בבוקר למחרת, תבוצענה עבודות בכביש מס' 1 בקטע שבין מחלף מוצא לגינות סחרוב.

העבודות תבוצענה לצורך התקנת גשרי שילוט במסגרת פרויקט כביש מס' 1 החדש.

להלן הסדרי תנועה: לבאים מכיוון מזרח למערב (מירושלים לתל אביב) – תבוצענה חסימות בכביש לפרקי זמן של 20 דקות החל מהשעה 02:00 ועד לשעה 05:00 בכל לילה. לבאים מכיוון מערב למזרח (מתל אביב לירושלים) – ללא שינוי.

ניתן להתעדכן במוקד– 2120*.