צומת שילת חסום לתנועה לכל הכיוונים עקב חפץ חשוד.

כוחות משטרה נמצאים בשטח ומתכוננים לניטרול החפץ החשוד

צילום: מודיעינט