הלילה, 24.12.2017, בין השעות 20:00 עד 6:00 בבוקר למחרת - ייחסם כביש 431 בקטע ממערב למזרח, ממחלף פאתי מודיעין עד היציאה המזרחית של מרכז עינב. התנועה תנותב דרך מרכז עינב. 
זאת עקב העבודות לבניית גשר להולכי רגל המחבר בין מרכז עינב לתחנת הרכבת פאתי מודיעין .