התחנות החדשות הינן תחנות מקורות ונעימות, אשר מחליפות ברובן את תחנות ה"עמוד" הישנות. בסך הכל הותקנו במהלך החודשיים האחרונים, כ-50 תחנות מקורות חדשות.

התחנות מהוות נדבך נוסף בשיפור מערך התחבורה החדש בעיר ושיפור השירות לתושבים. יש לציין כי חלק מתחנות העמוד הישנות לא היו שמישות עד כה, ועתה עם הוספת הקווים והמסלולים המחברים בין השכונות בעיר, תחנות אלו ישמשו את התושבים. בין המקומות בהן הותקנו התחנות החדשות: רחוב משה דיין, שרה אמנו, נהר הירדן ועוד.

סגן ראש העיר, אילן יאיר בן סעדון: "אנו ממשיכים בהצבתן של תחנות אוטובוס מקורות בכל רחבי העיר וזאת כחלק מתכנית העבודה השנתית, אשר נועדה ליצור תשתית תחבורה ציבורית ראויה לתושבי העיר. בהמשך צפויה פעימה נוספת של הצבת תחנות, כאשר בסיום כל הפעימות יוצבו עשרות תחנות מקורות נוספות לרווחת תושבי העיר. יחד עם ראש העיר, חיים ביבס, אנו נעשה ככל האפשר עם משרד התחבורה וחברת קווים לקדם את מערכת התחבורה הציבורית העירונית".