בדרך ירושלים תל אביב עומס תנועה ממחלף לטרון לכיוון מחלף ענבה בעקבות מטען שנשמט ממשאית.
המשטרה ממליצה לנהגים לנהוג בדרכים חלופיות