כמדי שנה, החל מהראשון לנובמבר חלה חובה על הנהגים להדליק אורות ברכב בנסיעה בכבישים בינעירוניים.

חובת הדלקת אורות ברכב בכבישים הבינעירוניים חלה על כל סוגי הרכב והיא תקפה  במשך חודשי החורף, עד ל- 31 במרס 2018.

הקנס על נסיעה בלי אורות ביום הוא 100 שקלים, כמו גם שתי נקודות חובה.