משרד התחבורה יבצע במהלך השבוע, בין התאריכים 12-10 באפריל, פיילוט לביטול תחנת הורדה במסוף התחבורה בקומה התחתונה, והעתקתה לכיכר התחבורה הממוקמת במפלס הרחוב. שינוי זה צפוי להיטיב עם הנוסעים המגיעים באמצעות הקווים הבינעירוניים ויבטל את הצורך הכרוך בבדיקה ביטחונית הנדרשת, כשהם יורדים מהאוטובוס ונכנסים למסוף על מנת לעלות למפלס הרחוב למגרשי החנייה או ליציאה רגלית מכיכר התחבורה.

בעת הפיילוט, ייבחן העומס על כיכר התחבורה וקיבולת עצירת האוטובוסים בתחנה. לצורך כך, יבצעו אנשי הפיקוח והשיטור העירוני סיורים יזומים, במיוחד בשעות העומס, על מנת לבחון את הצלחתו של הפיילוט. ממשרד התחבורה נמסר כי במידה והפיילוט יצליח, עצירת הקווים הבינעירוניים תהיה קבועה בכיכר התחבורה בלבד