הלילה, חמישי 11.1.18, יתבצעו עבודות תשתית בכביש 1 למזרח ממחלף דניאל למחלף לטרון בין השעות 23:00 בלילה עד 07:00 למחרת בבוקר.

במהלך העבודות ייחסם נתיב אחד מתוך 2 נתיבים בכביש 1 ממחלף דניאל למחלף לטרון.

נוכח הסדרי התנועה הזמניים, צפויים עומסי תנועה במקום. לנוחיות הנהגים חסימות הצירים יסומנו בליל העבודות באפליקציית WAZE.

סעו בזהירות!