החל מהיום, ראשון, 18.11, תבצע העירייה באמצעות החכ"ל עבודות לחידוש הכביש ברחוב דם המכבים, מכיכר שערי העיר לכיוון רחוב תלתן ועד הכניסה למע"ר.

העבודות יכללו קרצוף וריבוד של הכביש באספלט חדש והן יבוצעו בשעות הלילה מהשעה 21:00 ועד לשעה 6:00 בבוקר למחרת. סגירות הכבישים יהיו לסירוגין, על מנת לצמצם את שיבושי התנועה.

העבודות צפויות להיערך כשבועיים, בהתאם לתנאי מזג האוויר.

פרויקט זה מצטרף לתכנון העירוני שמבצעת החכ"ל באזור זה. במסגרתו נבנו שבילי אופניים וטיילת שאורכם כקילומטר, המובילים מכיכר שערי העיר עד לכניסה של המע"ר. כמו כן, שודרג לפני מספר חודשים החניון מול העירייה אשר ישמש גם הוא את באי המע"ר.