בימים הקרובים תחל העירייה בביצוע עבודות להקמת מפרדות (הפרדה בין נתיבי התנועה), בצומת של שדרות מנחם בגין דרום עם חוצה העמק, המשכו של רחוב אסתר המלכה. עבודות אלה מיועדות להפריד בין נתיבי התנועה הנגדיים ובכך לשפר את רמת הבטיחות בדרכים.

במהלך העבודות יוסדרו נתיבים ייעודיים עבור כלי הרכב הפונים שמאלה בכניסה לצומת וביציאה ממנו. בשל הקמת המפרדות, תמנע הפנייה שמאלה ממנחם בגין דרום לחניון התפעולי של יורושופס.

העבודות צפויות להמשך כחודשיים ומהעירייה נמסר כי לא יהיו חסימות כבישים או נתיבים, אך כן תהיה הסדרה של התנועה בזמן העבודות. על כן יש לשים לב לשילוט שיוצב במקום ולנהוג בזהירות ועל פי כללי הדרך.