כביש 1 - מחלף ענבה לכיוון מזרח נחסם לתנועה על ידי שוטרי אגף התנועה - עקב השמטת מטען ממשאית.

התנועה תופנה לכביש 431, ציבור הנהגים מתבקש שלא להגיע לאיזור ולהישמע להוראות השוטרים בנקודות החסימה.