תאגיד מי מודיעין מודיע  על סגירת נתיבי תנועה ברחוב רא"ל חיים בר לב הערב, חמישי, 31.1.19, לצורך עבודות חיבור לתשתית ביוב עירונית.

החסימות ייערכו החל מהשעה 19:00 ועד למחרת בשעה 03:00 לפנות בוקר.

רשימת הנתיבים הסגורים: 
⛔️ לבאים מצפון- הפנייה משדרות החשמונאים ימינה לחיים בר לב- סגורה
⛔️ לבאים מדרום- הפנייה משדרות החשמונאים שמאלה לבר לב- סגורה
⛔️ אין מעבר מכיכר בר לב ליגאל ידין לכיוון צפון
⛔️ אין מעבר לבאים מיגאל ידין מכיוון דרום שמאלה לבר לב

רשימת הנתיבים הפתוחים:
✅ לבאים מצפון: הפנייה מרחוב יגאל ידין לכיוון כיכר ברלב- פתוחה
✅ לבאים מדרום: הפנייה מיגאל ידין ימינה לכיוון כיכר בר לב- פתוחה
✅ הפנייה מכיכר בר לב שמאלה וימינה לשדרות החשמונאים- פתוחה
✅ לבאים מרחוב חיים בר לב לכיכר בר לב הפניה ימינה ליגאל ידין דרום פתוחה
✅ לבאים מרחוב חיים בר לב לכיכר בר לב ישר לשד' החשמונאים – פתוח


מוקד מי מודיעין - 1800-300-420