נמכרו

- דירת 5 חד’, 127 מ"ר במשה דיין (המגינים), קומה 5, מתוך 17 קומות, ב-2,262,350  שקלים .


-  דירת 6 חד’,148  מ"ר במשה דיין (המגינים), קומה 3, מתוך 5 קומות, חניה צמודה לשני רכבים ב-3,030,000  שקלים .


-  דירת 5 חד' ,123 מ"ר ביגאל ידין (המגינים), קומה 11 מתוך 15 קומות,  ב-2,400,000  שקלים. 


-  דירת 5 חד’,123 מ"ר במשה דיין  (המגינים), קומת קרקע מתוך 5 קומות, ב- 2,350,000 שקלים.


-  דירת 5  חד’, 140 מ"ר באבני החושן  (אבני חן), קומת קרקע מתוך 3 קומותב-2,696,000 שקלים.

הושכרו


-  דופלקס גן 6 חד’ בכרמים, הושכר ב-6,000 שקלים.


- דירת 4 חד' בשרה אמנו (מוריה), הושכרה ב-5,000  שקלים .