נמכרו

- דירת 5 חד’, 135 מ"ר במשה דיין  בשכונת המגינים, קומה 2, מתוך 3 קומות ב-2,630,000 ₪ .


-  דירה 3 חד’,116 מ"ר בנץ החלב בשכונת הפרחים, קומה 2, מתוך 3 קומות, חניה צמודה לרכב אחד,  ב-1,660,000 ₪ .


-  דירת 5 חד’, 138 מ"ר בדפנה בשכונת הפרחים, קומה 1 מתוך 3 קומות, חניה צמודה לרכב אחד, ב-2,720,000  ₪. 


-  דירת 3 חד’, 92 מ"ר בטבת  בשכונת הכרמים, קומה 3 מתוך 4 קומות, חניה צמודה לשני רכבים, ב- 1,755,000 ₪.


-  דירת 5 חד’, 109 מ"ר בתכלת באבני חן, קומה 2 מתוך 4 קומות, ב-2,420,000 ₪.


הושכרו


-  דירת 3 חד’ בכיכר חטיבת הנגב, בשכונת המגינים, ב-4,500 ₪.


- דירת 3 חד' בצאלון, בשכונת הפרחים, ב-4,100  ₪ .