מי שמתכוון לרכוש דירה עליו לקחת בחשבון כי בנוסף לעלויות הרכישה ידרש לשלם מס רכישה. מתוך מטרה לעודד רכישה ע"י זוגות צעירים אשר בדרך כלל רוכשים דירות בסכום נמוך, נקבעה תקרה לסכום רכישה אשר לגביו המס הוא אפס. סכום זה נכון להיום הוא 1,568,800 שקל. מעבר לסכום זה ידרשו הרוכשים לשלם 3.5% עד למדרגה של כ-1,800,000 שקל ומעל לסכום זה עולה סכום המס ל-5%.

מדרגות אלו תקפות לגבי מי שרוכש דירת מגורים יחידה ואין לו כל דירה אחרת, או שיש לו דירה אחרת אותה הוא מתכוון למכור.

במקרה כזה עליו למכור את הדירה בתוך שנתיים מן המועד בו רכש את הדירה החדשה. לעומת זאת משקיעים אשר רוכשים דירות להשקעה, בהנחה שיש להם יותר מדירת מגורים אחת, יאלצו לשלם 8% ממחיר הדירה החל מהשקל הראשון כמס רכישה. מיסוי גבוה זה נועד לצנן את מעורבות המשקיעים בשוק הנדל"ן אשר היה לה חלק בהאמרת מחירי הדיור.

מן הצד השני עומד לו מוכר הדירה, אשר לגביו חלו שינויים מרחיקי לכת מאז 01/01/2014. באופן עקרוני על מכירת דירה חל מס שבח, שהינו מס על הרווח אותו הפיק המוכר מרכישת הדירה. אם בעבר ניתן היה למכור דירת מגורים בפטור ממס שבח בתנאי שלא מכרת דירת מגורים אחרת בפטור בארבע השנים שקדמו למכירה, היום כללי המשחק השתנו לבלי הכר. פטור זה ועוד רבים אחרים בוטלו ונשארו שני פטורים.

הפטור הנפוץ הוא פטור למי שמוכר את דירתו היחידה ולא מכר ב-18 חודשים שקדמו למכירה דירה אחרת בפטור.

הפטור השני הוא פטור ליורשים של מי שהיה בעלים של דירה יחידה בפטירתו והיה זכאי לפטור. לעומתם כל מי שמחזיק יותר מדירת מגורים אחת, במידה וירצה למכור אחת מהן ולצורך העניין אין זה משנה אם היא משמשת למגוריו האישיים או לא, יאלץ לשלם מס שבח העומד היום על 25% מן השבח הראלי אותו הפיק המוכר. המחוקק חס קצת על בעלי מספר הדירות ולגבי תקופה של 4 שנים המתחילה ב2014 ומסתיימת ב2017 קבע הפחתות מיסים הקרויות "הגנה ליניארית".

מומלץ מאוד לכל מי שיש בבעלותו יותר מדירה אחת והוא מתכוון למכור אותה לפנות לעו"ד המתמחה בעניין לפני ביצוע העסקה, על מנת שיערוך עבורו תחשיב מדוייק של המס בו יחוייב בגין המכירה. יצויין בהקשר של ההגנה הליניארית כי ככל שהזמן מה-01/01/2014 עובר כך שיעור ההגנה הליניארית פוחת והמס עולה. לכן מי שהיו בבעלותו יותר מדירה אחת ומכר אחת מהן בתחילת 2014 שילם הרבה פחות מס לו היה מוכר את הדירה בתחילת 2016.

האמור לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי. לפרטים ולתגובות ניתן לפנות לעו"ד סיגלית הנדשר פרקש

ליגד 1 השדרה המרכזית 15 מודיעין 08-9716676 מייל: [email protected]