צילום: יוסי וונש

בימים אלה הולך ומתקדם תכנונה של תוכנית מתאר כוללת לעיר אשר אמורה לתת פתרונות לכל הבעיות התכנוניות שהתעוררו ב-20 שנות קיומה של מודיעין, לרבות מתן אפשרות להוספת שטחים לשימושים שונים לדירות. אחת השאלות העקרוניות המטרידה את פרנסי העיר בהכנת התוכנית היא האם מן הראוי לאפשר הגדלה של דירה קטנה לדירה גדולה, כגון ע"י הוספת חדר, חפירת חלל למרתף וכדומה.

המתנגדים לכך טוענים כי במצב כזה למעשה לא תשארנה דירות קטנות בעיר. לדעתם אי מתן האפשרות להרחבה, מניעה את תנועת מוכרי הדירות, כאשר אלה המעוניינים לשפר את מגוריהם מוכרים את דירתם הקטנה ועוברים לדירה גדולה יותר.

בכך הם מספקים מענה לביקוש של זוגות צעירים, או אחרים בעלי יכולת כלכלית מוגבלת לדירות קטנות ויוצרים ביקוש נגדי לדירות משופרות. ביקוש שבדרך כלל מקבל מענה אם ע"י מכירת דירות גדולות ע"י אלה שאינם מעוניינים בהם יותר ואם ע"י בניה חדשה.

מנגד, טוענים המתנגדים כי במצב הנוכחי בו מחירי הדיור הינם גבוהים באופן משמעותי, הפער בין דירת שלושה חדרים לדירת ארבעה חדרים הינו כחצי מיליון שקל... סכום שהינו כפי ארבעה מעלות הבניה הכוללת של חדר ממוצע בצירוף אמבטיה ושירותים (שבדרך כלל שיעורם הכמותי גבוה יותר בדירת 4 חדרים). דהיינו זוג המעוניין לשפר את מגוריו ולהוסיף חדר נדרש כיום להוצאה לא סבירה בעליל שכלל אינה משקפת את עלות הבניה של החדר הנוסף, אלא את בועת הנדל"ן ההולכת ומתנפחת מול עינינו. לכן מן הראוי לאפשר למי שמעוניין לשפר את מגוריו לעשות זאת על דרך של בניה עצמית (כפוף למגבלות תכנוניות כמובן).

 יצוין כי לשיפור רמת המגורים והקטנת הצפיפות יש השלכות הרבה יותר רחבות מהוספת המטרים עצמם. הדבר משפיע על האקלים המשפחתי, על המרחב והנוחות של בני המשפחה, נותן מענה לצרכים נפשיים וחברתיים שונים ןאף משפר את מצב רוחם של בני המשפחה.

לטעמי בנסיבות שוק בנדל"ן כיום ולאור הדרישה הנרחבת לשיפור דיור מחד ולמגבלות הכלכליות שיש כיום לזוגות המעונינים לשפר את מגוריהם, יש לאפשר שיפור הדיור על דרך של בנייה עצמית. לטעמי את המענה לדירות קטנות יתנו הדירות החדשות אשר אמורות להבנות במסגרת הפרויקטים של מחיר למשתכן והינן מוגבלות במטרים ומיועדות בראש וראשונה לזוגות חסרי דיור. גם מבחינת לוחות הזמנים הדבר יתרחש ככל הנראה במקביל, היות ואישור תוכנית מתאר כוללת הינו עניין של מספר שנים.  

האמור לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי. לפרטים ניתן לפנות לעו"ד סיגלית הנדשר פרקש ליגד 1 השדרה המרכזית 15 מודיעין 08-9716676 או במייל: [email protected]