בימים אלו משווקים בעירנו לא מעט פרויקטים חדשים של דירות במתחמים שונים והפרוספקטים השיווקיים מתעופפים לכל עבר. רכישת דירה מקבלן שונה מהותית מעסקאות בדירות "יד שניה". בעוד שבעסקאות יד שניה, הבית בנוי וניתן לראות מה קונים, הרי ברוב המקרים ברכישה מקבלן הדירה עדיין לא קיימת. במקרים מסויימים אף לא ניתן עדיין היתר בניה לדירה. בדרך כלל הקבלן דורש מהקונה להשתתף עמו בהוצאות שכר טרחת עורך הדין ורבים נוטים לחשוב שהיות ששילמו לעורך הדין של הקבלן הוא גם מייצג אותם בעסקה. הדבר אינו נכון. עורך הדין שמנסח את החוזה מטעם הקבלן מייצג את האינטרסים של הקבלן בלבד ובדרך כלל מדובר בהסכם ארוך, רצוף בהמון פרטים שאינם מובנים לאדם מן הישוב, כאשר הוא מנוסח באופן חד צדדי לטובת הקבלן.

ממולץ לרוכש הדירה להסתייע בשירותיו של עו"ד אשר ייצג את האינטרסים שלו. עורך הדין יכין נספח שינויים וינהל מו"מ עם עורך הדין של הקבלן על התנאים המשפטיים של העסקה. מספר דברים שיש לתת להם תשומת לב: מועד המסירה. אין לתלות את מועד המסירה במשך הזמן שחלף מאז הוצאת היתר. יש לקבוע מועד מוגדר. במידה וטרם הוצא התר, יש להגביל את התקופה שבה הקבלן יוכל להוציא התר ובמידה ולא יעשה כן- לקונה תהיה שמורה הזכות לבטל את החוזה ולקל את כספו.יש להקפיד כי הקבלן ממלא אחר הוראות הדין ומנפיק שוברי תשלום לצורך העסקה.גם תשלום המקדמה הקרוי "דמי הרשמה" צריך להכנס לחשבון הליווי של הפרוייקט. יש לבדוק, רצוי בעזרת איש מקצוע את המפרט הטכני. כל ההבטחות בעל פה, ההטבות והפרוספקטים היפים הינם חסרי ערך אם לא באו לידי ביטוי בחוזה עצמו. יש לבדוק מהו מחירון החברה לשינויים.

מאוד חשוב כי איש מקצוע יבדוק את התוכניות. בפרוספקטים הכל נראה גדול ויפה וכל הריהוט נכנס למקום. במציאות אתם יכולים להתקל בחדרון שמספיק בקושי למיטה וארון. שימו לב מה יבנה בסמוך לכם. גשו לעיריה, בקרו במחלקת ההנדסה ותבדקו מה יבנה בסמוך. אולי תגלו שהנוף שהובטח יוסתר עוד מספר שנים ושמתחתכם בכלל אמור לעבור כביש ראשי. תבדקו את הקבלן. לכו לפרויקטים אחרים שבנה, תדפקו על דלתות השכנים וקבלו חוות דעת בלתי אמצעית על עמידת הקבלן בהתחייבויותיו. למהדרין אפשר להוציא דו"ח כלכלי על הקבלן כדי לוודא איתנות פיננסית. והעיקר תהיו סבלניים. זהו מסע ארוך טווח. תתחדשו!

האמור לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי. לפרטים ניתן לפנות לעו"ד סיגלית הנדשר פרקש ליגד 1 השדרה המרכזית 15 מודיעין 08-9716676