מאת: רמי היפש

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אישרה ביום רביעי שעבר, לפני ישיבת המועצה החודשית, את הפקדתה של תוכנית המתאר להרחבות בנייה במודיעין. בנוסף, הוחלט בוועדה כי התוכנית לא תחול על המע"ר הנבנה בעיר (מרכז עסקים ראשי).

באישור זה מסתתר משהו גדול הרבה יותר. מודיעין כבר בת 21. יש לה שכונות חדשות שנבנות בקצב מהיר, אבל גם שכונות ותיקות יותר כמו הפרחים ושכונת משואה לדוגמה שנבנו בתחילת הדרך. במשך השנים הזוגות הצעירים שהגיעו אז ל"לעיר העתיד" הקימו משפחות וניסו גם להרחיב את תחום המחיה שלהם. חלק עברו למקומות אחרים או לשכונות חדשות יותר בעיר וחלק הרחיבו את הדירות שלהם, לעתים בצורה לא כל כך חוקית.

החלטת הוועדה נועדה להסדיר חלק מההרחבות האלה ולאפשר לתושבים שמעוניינים להרחיב את הדירות שלהם לעשות זאת כעת בצורה חוקית ולעשות זאת בגיבוי של תוכנית מתאר עירונית. מדובר בהליך שונה ממה שעושות עיריות ותיקות. אלה מעדיפות לשנות את התב"ע (תוכנית בניין עיר) בשכונה הוותיקה, אבל ראש עיריית מודיעין חיים ביבס, שהצהיר בעבר שהוא לא  מעוניין לשנות תב"ע קיימת וליצור אי-סדר בתוכניות העיר, צידד בעמדת מחלקת ההנדסה על הקמת תוכנית מתאר חדשה.

התוכנית מתבססת גם על פיילוט שהוחל ב-2014 על תושבי שכונת המגינים. אלה קיבלו אז הודעה מהעירייה שהיא מוכנה להכיר בחלק מההרחבות שביצעו, גם כאלה ללא אישור. התושבים שם מיהרו לנצל את האישור, אבל חלק גדול מהם גם גילה מאוחר יותר שהם צריכים לשלם היטל השבחה על הרחבת הדירה, אף שהובטח להם שלא יינזקו כלכלית מהמהלך.  היטלי ההשבחה האלה עשויים להגיע גם עם תוכנית המתאר החדשה – וייתכן שכדאי להסדיר את התוספות שכבר נעשו בבתים, לפני שהתוכנית תצא לפועל.

התוכנית תופקד בשבועות הקרובים בעירייה ומסמכיה יפורסמו באתר העיריה למשך 60 יום עד לתום תקופת ההפקדה שלאחריה יוחלט באם לאשר את התכנית באופן סופי במתכונתה. התוכנית מבוססת על החלוקה הטבעית של העיר לפי גושים, כשלכל גוש יש תוכנית מוגדרת משלו, עם פירוט השטחים ואופן ביצוע ההרחבות, וכוללת תנאים והגדרות כפי שסוכמו בוועדות התכנון מעת לעת.

התוכנית הוכנה על ידי משרד האדריכלים "נעמה מליס", של האדרכלית נעמה מליס, שהכינה גם את תוכנית המתאר מודיעין 2035 ונמצאת בתהליכי גיבוש סופיים ובשיתוף עם מינהל  ההנדסה בעירייה. התוכנית מאפשרת מסגרת תכנונית מהירה ושקופה לתוספות בנייה בהתאם לצורכי האוכלוסייה, זאת בהתאם לקריטריונים שנקבעו בה. כך למשל תאפשר התוכנית, הוספת חדרים על גגות המבנים וניצול חללים כלואים, בהתאם להוראות שבתוכנית.

מיכאל חרל"פ, מחזיק תיק תכנון ובנייה במועצת העיר, מסר כי "התוכנית היא אחת מהתוכניות החשובות ביותר שהופקדו בשנים האחרונות. התוכנית שתופקד לעיון הציבור תיתן מענה להרחבות בנייה ליחידות הדיור בשכונות הוותיקות אבל לא לכולם. נשמח לקבל את הערות התושבים לתוכנית ב 60 הימים שאחרי ההפקדה. אני רוצה להודות לחברי מועצת העיר שרואים את החשיבות הרבה בתוכנית ושהצביעו כולם בעד הפקדת התוכנית".

אושרה ניסים, שעוסקת בתחום האדריכלות, ועורכת בקשות להיתרי בניה בעיר מודיעין, מוסיפה כי "בעידן זה, לאור מחירי הדיור והקושי שבשדרוג דירה קיימת למשפחות שמתרחבות, זוהי יוזמה ברוכה  של ראש העיר ומועצת העיר לטובת התושבים הזקוקים להרחבות דירותיהם. מחד, הרצון לבוא לקראת התושבים, ומאידך, ממה שקראתי, ניכר שיש כאן עשייה ומחשבה רבה הדואגת שההרחבות תבוצענה באופן מסודר ובקווים ברורים השומרים על צביון העיר וניראות העיר, ולא יהפכו את העיר לסלאמס, כפי שרואים בערים אחרות. חשיבה כזו מוכיחה את המקצועיות של מחלקת הנדסה בעיר, ואת הנכונות שלה לעשיה עם רצון לעזור לתושב", סיכמה ניסים.