תוכן מקודם

רבים לא יודעים שתחת ההגדרה "שטח דירה" תמצאו גם את החלק היחסי של הדירה בחדר המדרגות, בחניה ובמחסן. אז מה גודל הדירה שלכם באמת? תלוי באיזו שיטה מחשבים, הפערים יכולים להגיע ל- 25%.

השטח האפקטיבי של הדירה ,שאותו אנו רגילים לכנות "השטח נטו", כולל בתוכו את כל שטח הדירה, כולל השטח שמתחת לקירות, פנים הדירה וקירות החוץ, במקרה של קירות משותפים תישא כל דירה במחצית השטח שמתחת לקיר הצמוד אליה, במרבית המקרים השטח האפקטיבי הוא זה שיירשם בלשכת רישום המקרקעין תחת הסעיף "גודל דירה",  וכרוכשי נכס פוטנציאלי זהו השטח אליו עלינו להתייחס .

השטח הנומינלי של הדירה, המוכר בכינוי "השטח ברוטו", כולל בתוכו את השטח האפקטיבי של הדירה ואת השטח המשותף בחדר המדרגות. השטח המשותף מחולק באופן יחסי לגודל הדירה, דהיינו מודדים את היחס בין שטח הפנים של הדירה לבין סך שטחי הפנים של כל הדירות בבנין, כך למשל לבעל דירת ארבעה חדרים יוצמד שטח משותף גדול יותר משכניו המתגוררים בדירה קטנה יותר באותו בנין.

מונח נוסף הוא "שטח פנים הדירה" הכולל את השטח שמתחת לקירות הפנים, לרבות המרפסות המקורות, אך ללא השטח שמתחת לקירות החוץ כגון מרפסות ושטחים הנמוכים מהגובה המינימלי.

בנוסף, לכל דירה נהוג להצמיד שטחים נוספים, כגון חניה, מחסן, מרפסת, גג, ממ"ק (ממ'ד קומתי) ועוד. השטח המוצמד לדירה לא מחושב בשטח הדירה עצמה ומצוין בלשכת רשום המקרקעין כ- "שטח מוצמד".

לסיכום: כרוכשי נכס פוטנציאלי עלינו להתייחס ל- "שטח האפקטיבי" בלבד של הנכס,  בזמן שלצורכי תשלומי ארנונה עלינו להתייחס ל"שטח הנומינלי".

כרמית פינקר

052-5005518

צילום אילוסטרציה: Depositphotos