מתקדמות העבודות בשכונת מורשת. לאחר שהסתיימו עבודות פריצת הדרכים (עבודות העפר) בשכונה, נמסרו המגרשים לכל היזמים וכעת, ישנם כבר קבלנים, שמתחילים בעבודות העפר והכנת היסודות לקראת הבנייה. במקביל, מבצעת העירייה, באמצעות החכ"ל, את עבודות הנחת תשתיות השכונה. בשלב הראשון, עבודות אלו יכללו הקמת תשתיות לניקוז ולביוב. בנוסף, ממשיכה החכ"ל בעבודות העפר במגרשי השצ"פים (שטחים ציבוריים פתוחים) ומוסדות החינוך שייבנו בהמשך בשכונה.

 


שכונת מורשת ממוקמת ממערב לשכונת אבני חן, מעבר לכביש 3 העירוני ומצפון לשכונת נופים שגם היא בשלבי בנייה מתקדמים. שטח שכונת מורשת יהיה כ-1,686 דונם והיא, על פי התכנון, תהיה אחת השכונות הגדולות בעיר וייבנו בה כ-4,200 יחידות דיור, כאשר 3,614 יחידות מהן יהיו יחידות דיור בבנייה רוויה. 70% ממספר זה - 2,529 יחידות דיור - מיועד לדיור בר השגה במנעד של שלושה, ארבעה וחמישה חדרים, כאשר לפחות 20% מהן, כ-505 יחידות דיור, מיועדות לתושבי העיר.

בשכונה ייבנו גם 5 בתי ספר וכ-25 גני ילדים. לצד הכבישים מתוכננים להיבנות שבילי אופניים בעלות המוערכת בכ-600 מליון ש"ח. 


בעבר, שמו של המתחם היה מתחם P. ועדת השמות העירונית החליטה לקרוא לשכונה בשם "מורשת", כאשר שמות הרחובות בשכונה ייקראו על שמות אירועים, מנהיגים או אישים, שהותירו את חותמם על מדינת ישראל בתחומים שונים. 

תכנית הקמת שכונת מורשת היא חלק מהסכם הגג שנחתם בחודש ינואר 2014 בין רשות מקרקעי ישראל, משרד האוצר ומשרד הבינוי והשיכון עם עיריית מודיעין מכבים רעות.לפי ההסכם לפיתוח העיר, השכונות העתידיות של העיר והשטחים העתידיים יפותחו על ידי העירייה באמצעות החברה הכלכלית לפיתוח העיר, כאשר למעשה שכונת מורשת היא השכונה השלישית שיוצאת לפועל אחרי שכונת נופים, מרכז העיר והשדרה המרכזית. השכונה הרביעית בתור היא שכונת גבעת שר. 
הסכם הגג קובע כי תקציב הפרויקט יתנהל כתקציב פיתוח, במשק כספי סגור, לטובת פיתוח העיר בלבד, והוא אינו תלוי בתקציב המדינה או באישורה. רשות מקרקעי ישראל תעביר לעירייה, על פי שלבי הביצוע, את התקציב לטובת פיתוח השכונה, הנאמד במאות מיליוני שקלים. במסגרת ההסכם, העירייה תקבל על עצמה את תכנון וביצוע מוסדות הציבור בהתאם ללוחות הזמנים, כך שבניית מוסדות הציבור המהותיים לאכלוס: בתי ספר וגני ילדים, תסתיים במקביל לאכלוס השכונה.