מאת: רמי היפש

האם מחירי הדירות במודיעין התחילו לרדת? על פי סקירת הכלכלן הראשי שפורסמה היום (ראשון) התשובה לכך חיובית. מהסקירה עולה כי מחירי הדירות במודיעין התחילו לרדת ברבעון השלישי של 2017, אחרי שעלו בצורה חדה מ-2005.

הכלכלן הראשי, יאיר נוה, התמקד בדירות שנמכרו ונרשמו ברשות המסים מ-2005 עד 2017. מהניתוח עולה כי מחירי הדירות זינקו בשיעור גבוה יותר מבערים אחרות בישראל. ההסבר לכך לפי הניתוח הוא בכך שמדובר בעיר צעירה ולכן רוב רוכשי הדירות בעיר הם רוכשי דירה ראשונה ורק מיעוט הם משקיעים שרוכשים דירות כדי להשכיר אותן.

הכלכלן הראשי הסתמך על מדד קייס-שילר, מדד מחירי דיור אמריקאי המתבסס על השוואתן של מכירות חוזרות של אותן הדירות לאורך תקופה. לפי הסקירה הזאת, בעוד שב-2017-2005 עלו המחירות נומינלית בישראל ב-129%, הרי שבמודיעין המחיר זינק ב- 168% בתקופה הזאת גם צמח מספר התושבים מ-58 אלף ליותר מ-90 אלף.

פילוח שבודק את המצב לפני המשבר הכלכלי העולמי ב-2008 ואחריו מעלה כי עד 2008 עלו המחירי במודיעין ב-34%, לעומת 6.4% בלבד בממוצע ארצי ואחרי המשבר הם עלו ב-94.8% במודיעין לעומת 109.3% בכלל ישראל – לא שינוי דרסטי כל כך, המוסברת על ידי הכלכלן הראשי בכך שמודיעין היא לא יעד למשקיעי נדל"ן.

לפי הסקירה, הירידה במחירי הדירות במודיעין הקדימה את שאר הערים. הירידה, הקטנה במחירים התחילה ברבעון השלישי של 2017 בשיעור של 1.3% בעוד שלפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ירדו המחירים בישראל ברבעון הרביעי של השנה שעברה.

באוצר מעריכים כי מחירי הדירות ירדו גם בשל הגרלות מחיר למשתכן שהתחילו במודיעין וגרמו לירידה במחירי הדירות. סיבה נוספת אפשרית היא האכלוס של שכונת הציפורים והבנייה המתקדמת בשכונות נופים והמע"ר שהעלו את מלאי הדירות בעיר.