חוק הירושה קובע למי עובר עזבונו של אדם שנפטר, במידה והנפטר לא הותיר צוואה, וגם את חלקו היחסי של כל יורש בעיזבון, ולכן, ההמלצה הראשונה היא לדעת, במקרה הספציפי שלך, מה החוק קובע.

רובנו מעדיפים שלא לחשוב על כך, ואף דוחים את הקץ, בין אם מסיבות של אי נוחות ובין אם מחשש, אך האמת הפשוטה היא שעדיף להשקיע מחשבה בכך, ולהתייחס לכך כסגולה לאריכות ימים, אם זה מסייע לכם.

חוק הירושה מחלק את העזבון בחלקים שונים, כאשר תלוי מי הם יורשיו של האדם במקרה הספציפי, האם יש לו בן זוג (לא רק נשואים, גם ידועים בציבור), האם יש ילדים? ואם אין, האם יש הורים? אחים? הכל על פי שיטת מעגלים קבועה, המתייחסת למעגל המשפחתי הקיים.

רק דבר אחד אינו יכול להילקח למעשה בחשבון- רצונו של המוריש. אם המוריש רוצה משהו אחר, מאשר הוראות חוק הירושה, עליו לערוך צוואה ורק כך הוא מבטיח שהעיזבון יחולק על פי הוראותיו בלבד. במקרה כזה, רצונו של אדם- כבודו. אדם יכול להוריש לכל מי שחפץ ליבו.

כיוון שההנחה צריכה להיות שלכל אחד מאיתנו ודאי יש רצון מה ייעשה בעזבוננו, כדאי לתת ביטוי לרצון הזה בצוואה, ולחסוך מיקירינו את אי הוודאות.

לא לכל אחד מתאימה ברירת המחדל הקיימת בחוק הירושה, ולכן כדאי להתייעץ ולברר עם עורכ/ת דין מה הנכון עבורך- אם ברירת המחדל בחוק הירושה מתאימה לך, ואם לאו, להבהיר מה הוא רצונך.

לכן ההמלצה החד משמעית היא על מנת לוודא שרצונך יקוים, להבהיר מה הוא רצונך בצוואה, ורק אם לא נערכה צוואה, ברירת המחדל תהיה חוק הירושה.

אבל מעבר להמלצה הזאת, אשר נכונה לכל אדם באשר הוא, ישנם מצבים שבהם כדאי במיוחד לערוך צוואה: כך למשל זוגות הנמצאים בסכסוך, ואולי אף בהליך גירושים, מומלץ כי יערכו צוואה על מנת למנוע מעבר עזבונם לבני זוגם במקרה של פטירה.

כך גם במקרה של משפחות בעלות הרכב ייחודי- נישואים שניים ומעלה, או כאשר ילדי בני הזוג אינם משותפים, מומלץ להשקיע מחשבה כיצד ואיך הירושה תחולק אחרי 120. הדברים נכונים על אחת כמה וכמה כאשר יש לנו קשרים שאינם "פורמלים" ואנו רוצים בכל זאת לתת להם ביטוי- כך כדוגמא, קשר עם ילד של בני זוג, שאנו רואים כילדנו למשל- משום שאחרת אותו ילד, הוא חסר מעמד על פי חוק הירושה שלנו, ואולי אין זה רצוננו. ובמקרים אחרים, קשר עם בן זוג שאיננו מעוניינים יירש אותנו- תהא הסיבה אשר תהא.

את הצוואה אנו יכולים לשנות ולבטל על פי רצוננו- אם ערכנו צוואה בשנות ה- 30 לחיינו, ואנו רואים שאינה רלוונטית, נוכל לשנותה בהתאם, עם שינוי הנסיבות בחיינו- ואולם חשוב להדגיש כי מומלץ להתייעץ ולוודא כי עריכת הצוואה ו/או ביטולה או שינוייה נעשים כדין.   

למרבה הצער בתי המשפט עמוסים בסכסוכי ירושה של מקרים מורכבים, אשר נובעים לרוב ממורכבות הנסיבות של משפחות מסויימות, ובהיעדר הוראות ברורות של המנוח. הפיתרון לכך הוא פשוט, והוא ניתן לביצוע בעלויות נמוכות יחסית.

בכל מקרה, היות ויש כללים לעריכת צוואה תקפה, מומלץ לערוך אותה על פי הדין, ולקבל ייעוץ מתאים, אשר מתאים לנסיבות הספציפיות שלכם.