לאור החשיפה כי בהתאם לחוק השידור הציבורי הישראלי, הטלוויזיה החינוכית אמורה להפסיק את שידוריה ב - 14.8.18, קורא חיים ביבס לשר האוצר לפעול להשארת הערוץ, המהווה מפעל חינוכי חשוב כבר 50 שנים, מחבר בין הפלגים השונים באוכלוסייה וניתן כשירות ללא תשלום לכלל האוכלוסייה. 

ראשי הרשויות, האמונים בפועל על ניהול חיי 8.7 מיליון התושבים במדינת ישראל, ומהווים גורם חשוב בהקניית חינוך ותרבות לילדים ובני הנוער, מבקשים משר האוצר למנוע את הפגיעה בנכס התרבותי.

חיים ביבס יו"ר מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין מכבים רעות: " לטלוויזיה החינוכית תפקיד משמעותי בעיצוב זהותם של ילדי ישראל לדורותיהם, ובעיצוב פניה של החברה הישראלית. שידורי החינוכית מביאים למסך ייצוג של כל האזרחים והמגזרים בישראל, בדגש על אוכלוסיות אשר אינן זוכות לייצוג ראוי ומספק בשידור המסחרי. אני קורא לידידי שר האוצר למנוע את הפגיעה בנכס צאן הברזל של החברה הישראלית שילדים רבים גדלו עליה, ולחשוב על פתרון שיאפשר לטלוויזיה החינוכית להמשיך לפעול למען הילדים והנוער."