חיים ביבס, יו"ר מרכז השלטון המקומי: "מקדמים את חוק המרכולים משיקולי בחירות סקטוריאליות, על חשבונם של האזרחים. לא נאפשר את הפגיעה במרקם היחסים העירוני."

בעיצומן של ההצבעות על ההסתייגויות לחוק המרכולים שהתקיימו הבוקר בוועדת הפנים והגנת הסביבה, הביעו נציגי השלטון המקומי את התנגדותם הנחרצת לחוק וטענו כי מדובר בקרקס שכל מטרתו היא צבירת הון פוליטי וכי זהו מהלך שמהווה התערבות בוטה והפרת האיזון ביחסים שבין השלטון המרכזי למקומי. עוד נטען כי משרד הפנים מקדם  באופן עיקש חוק פופוליסטי שמשתמש בצורה צינית בשבת ובאוטונומיה של השלטון המקומי, והופך אותם לכלי משחק פוליטיים.

הרשויות המקומיות אינן נגד השבת, כי אם בעד שההחלטה תישאר בידי היישוב והקהילה, בהתאם לצביון המקומי. נבחרי הרשויות המקומית מכירים ומייצגים את הצרכים העירוניים בצורה הטובה ביותר ורק בידיהם צריכה להיות ההחלטה.

הרשויות מאוחדות בהסכמה סביב הנושא, ואף כ- 58 ראשי רשויות מרכזיות, כמו גם עשרות חברי מועצה ונבחרי ציבור, שלחו מכתב לרוה"מ ושר הפנים המתנגד לחקיקה הפוגענית. עוד הצביעו על כשלים בדמות פיקוח ואכיפה של החוק, שיחייבו באופן פרדוקסלי את חילול השבת, ועל העובדה כי הצעת החוק מביאה לתוצאה הפוכה ומעוררת תחושת כפיה. לכן, הודיעו נציגי השלטון המקומי כי לא יתנו יד לחוק, וילחמו בו בערכאות משפטיות עד לביטולו המוחלט.

חיים ביבס יו"ר מרכז השלטון המקומי: "הצעת החוק פוגעת ביחסי שלטון מקומי ושלטון מרכזי ובסטטוס קוו הקיים. אסור שמהלך כזה יעבור בלי תיאום עם השלטון המקומי, המייצג את  8.7 מיליון האזרחים במדינה, שכן תהיה זו פגיעה חמורה בדמוקרטיה. אם החוק יעבור במתכונתו הנוכחית נעתור לבג"ץ עד לפסילתו."