התרגיל, שנערך באתר האימונים של פיקוד העורף נערך בהשתתפותם של עשרות עובדי עירייה מכל מחלקות העירייה הרלוונטיות החל מעובדות המוקד העירוני, דרך העובדים הסוציאליים, עובדות מינהל החינוך, אנשי אגף תשתיות, סיירי מחלקת הביטחון, מנהלי האגפים השונים ועוד. היום למעשה החל במצב המדמה מלחמה המתחוללת מזה עשרה ימים בלחימה בשתי גזרות: הצפונית והדרומית.  (התרגיל דימה מצב של נפילת טילים בתחומי העיר ופגיעה במבנים בעיר, אירועי טרור, אירועי הפסקות חשמל ממושכות, היערכות העיר לקליטת אוכלוסיה מתפנה מאזור הצפון ותרחישים נוספים) מהלך ימי הלחימה הראשונים נורו לעבר מודיעין מכבים רעות מספר מטחי טילים, כאשר חלק מהטילים פגעו בבתים בעיר. במהלך היום תורגלו כלל המחלקות ובעלי התפקידים בעירייה, שנדרשו להתמודד עם תרחישים שונים כמו נפילת טילים בשטח העיר, אירוע פיגוע רב נפגעים, משבר מים, שריפה והפסקות חשמל.

התרגיל נפתח בתדריך שניתן על ידי ראש העיר, חיים ביבס, בו הוצגו הנתונים והקשיים שעומדים בפני העירייה וכן עמדת פיקוד העורף, שקבעה כי יש לשמור על עורף איתן ככל הניתן ושמירה על רציפות תפקודית של הרשות המקומית. לאחר מכן, בהתאם לנתונים שהוצגו בפניו, הנחה ביבס את מטה החירום בעירייה לפעול לאור המגבלות, כאשר עיקר המטרה הייתה לשמור על שגרת חיים עד כמה שניתן ולפעול להשלטת הסדר הציבורי באזורים שנפגעו ומענה מהיר ומקצועי לאוכלוסייה שנפגעה.

במהלך התרגיל תורגל מטה החירום העירוני וכלל יחידות העירייה בעבודה בשגרת חירום, כאשר בין השאר תורגלה עבודת העירייה במקרים משולבים של נפילת טילים בעיר, חילוץ פצועים ופינויים לבתי החולים או במקרים טרגיים של פינוי הרוגים וליווי משפחות הנפגעים, כמו כן תורגלו מקרים של שיחות טלפון של תושבים מודאגים ואף תושבים "מבוהלים" שנכנסו לבניין העירייה וביקשו לקבל מענה במקום. כמו כן, לאורך כל היום תרגל המוקד העירוני קבלת מסרים והודעות מתושבים בשעת חירום.

התרגול אף כלל חדר מיוחד ובו הוקרנו תרחישים מולו היו צריכים להתמודד סיירי ביטחון ועובדי מחלקת התשתיות כגון פגיעת טילים בעיר, פיגועים וכיו"ב.

תאגיד "מי מודיעין" לקח גם הוא חלק בתרגיל כאשר התאגיד נאלץ להתמודד עם תרחיש לפיו יש חשש להרעלת מים. ב"מי מודיעין" נפתח חדר מצב למתן מענה מרוכז, איכותי ומקצועי, תוך שמירה על קשר רצוף עם כל הגורמים הרלוונטיים בעירייה.

בסיום יום התרגיל ערכו מנכ"ל העירייה, יורם כרמון, מנהל מחלקת הביטחון, שמוליק כהן ומנהל אגף השרות, יעקב כהן, סיכום בנוכחות כל נציגי הגופים השונים, בו עלו בין השאר לקחים והצעות לשיפור אופן העבודה בחירום. אך כבר עכשיו ניתן לקבוע כי התרגיל הוסיף ותרם נדבך חשוב נוסף בהיערכות של הרשות המקומית לשעת חירום.