ביום רביעי שעבר, אישרה הועדה המקומית לתכנון ולבניה, את הפקדתה של תכנית המתאר להרחבות בניה בעיר. בנוסף, הוחלט בוועדה כי התכנית לא תחול על המע"ר הנבנה בעיר (מרכז עסקים ראשי).

התכנית תופקד בשבועות הקרובים ומסמכיה יפורסמו באתר העיריה למשך 60 יום עד לתום תקופת ההפקדה, שלאחריה יוחלט באם לאשר את התכנית באופן סופי במתכונתה.

התכנית שהוכנה על ידי משרד האדריכלים "נעמה מליס" בשיתוף עם מינהל  ההנדסה בעירייה, מאפשרת מסגרת תכנונית מהירה ושקופה לתוספות בניה בהתאם לצרכי האוכלוסייה, זאת בהתאם לקריטריונים שנקבעו בה. כך למשל תאפשר התכנית, הוספת חדרים על גגות המבנים וניצול חללים כלואים, בהתאם להוראות שבתכנית.

מחזיק תיק תכנון ובניה, מיכאל חרל"פ: "אני שמח שעברנו עוד שלב בדרך להפקדת תוכנית ההרחבות. התוכנית היא אחת מהתוכניות החשובות ביותר שהופקדו בשנים האחרונות. התוכנית שתופקד לעיון הציבור תיתן מענה להרחבות בניה ליחידות הדיור בשכונות הוותיקות אבל לא לכולם. נשמח לקבל את הערות התושבים לתוכנית ב 60 הימים שאחרי ההפקדה. אני רוצה להודות לחברי מועצת העיר שרואים את החשיבות הרבה בתוכנית ושהצביעו כולם בעד הפקדת התוכנית".