תושב בשכונת הציפורים החדשה בעיר אשר שיפץ את ביתו, נתפס על ידי הפיקוח העירוני כשהוא משליך פסולת בנייה למדרכה שבסמוך לבית.

תפיסתו של התושב בוצעה לאחר שהפקחים ערכו איתור קפדני ומיון של הפסולת אשר נזרקה, על מנת לשייכה לתושב אשר נתפס.

לתושב ניתן קנס בסך 475 ₪ והוא נדרש לנקות את המדרכה מן הפסולת שהשליך.

מאגף שפ"ע בעירייה נמסר כי הפיקוח העירוני ממשיך בביצוע האכיפה, ולקראת החגים אף באופן מוגבר, על מנת לדאוג לנקיונה של העיר ולרווחתם של התושבים.