בפעילות משותפת של הפיקוח העירוני, הפיקוח על התשתיות והפיקוח על הבנייה, נקנס לאחרונה על ידי הפיקוח העירוני דייר ברחוב מבצע יואב אשר ביצע עבודות שיפוץ בביתו הפרטי, אשר גרמו לנזק לשטח ציבורי. הנושא הועבר לטיפולם של הפיקוח על התשתיות והפיקוח על הבנייה בשל הנזקים שנגרמו למדרכה ולאבני השפה וזמן קצר לאחר מכן ובשל העובדה כי זמן קצר לאחר מכן, קרס קיר הפיתוח של המבנה שבשיפוץ על המדרכה וחסם אותה. מבירור שנעשה על ידי הפיקוח על הבנייה התגלה כי עבודות השיפוץ בוצעו ללא היתר בנייה.

לדייר ניתן קנס על נזק לתשתית עירונית בסך 730 ₪ וניתנה לו דרישה להשיב את המצב לקדמותו. בנוסף, ניתנה המלצה למהנדס העיר להוציא צו להפסקת העבודה.