צילום: Depositphotos

שר הפנים אישר השבוע שינוי בתקנות התכנון והבניה אשר יאפשר הקמת קירוי שקוף על גבי פרגולה. מדובר על עדכון של הגדרת המושג "פרגולה", אשר מעתה תכלול ההגדרה גם קירוי בחומר קל ושקוף (סנטף/פוליגל וחומר שקוף שווה ערך) כחלק בלתי נפרד ממנה.

את העדכון בהגדרת "הפרגולה" בתקנות הוביל יו"ר השלטון המקומי וראש העיר מודיעין מכבים רעות, חיים ביבס, מתוך ראיית חשיבות הנושא לציבור.

העדכון ייכנס לתוקף עם אישורו ופרסומו ברשומות.

חשוב לציין, כי תוספת הקירוי השקוף לא תחושב במניין השטחים העיקריים ו/או שטחי שירות, בהתאם לתקנות חישוב שטחים, כפי שהיה נהוג עד כה.

אישור  זה, הוא תוספת לתיקון 101 לחוק התכנון והבנייה משנת 2014, אשר הגדיר "פרגולה" ללא קירוי שקוף, כעבודה הפטורה מהיתר. השינוי אותו אישר שר הפנים  יאפשר למעשה הקמת פרגולה הכוללת קירוי שקוף כעבודה הפטורה מהיתר בניה.

לכל רשות בכלל זה לעיריית מודיעין הנחיות מרחביות אשר חלות על שכונות העיר ונותנות דגשים במיוחד לעבודות הפטורות מהיתר.

בעירייה מדגישים, כי אין שינוי בהנחיות המרחביות בכל הקשור לפרגולה ויש לשים לב  להנחיות טרם הקמת הפרגולה.

עוד מבקשים בעירייה להדגיש, כי הקמת פרגולה מחויבת בדיווח באמצעות האינטרנט למנהל התכנון על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר, בכלל זה פרגולה. ניתן לעשות זאת בקישור הבא - 

https://www.gov.il/he/service/report_building_exempt_from_permit

הדיווח מועבר לעירייה לצורך תיעוד ומעקב.