היום קיבלו הרשויות המקומיות שאישרו תיקוני חוקי עזר בנושא השבת טרם חוק המרכולים, מכתב ממשרד הפנים אשר מבטל את התיקונים על אף שנחקקו בהליך תקין.
מרכז השלטון המקומי מתנגד נחרצות למהלך. פניית מנכ"ל משרד הפנים נעשתה באיחור בלתי סביר שאינו מכבד כלל ועיקר את החוק במדינת ישראל ואין בסמכותו לפסול את חוקי העזר כעת, לאחר שעברו יותר מ- 60 יום , שכן חוקי העזר הללו אושרו כדין, טרם תיקון החקיקה בכנסת. 
 
מדובר בהתערבות פוליטית גסה בניהול הרשויות המקומיות, פגיעה בדמוקרטיה ובתושבים  והחזרת מדינת ישראל לימים חשוכים. על כן, בהמשך להחלטת הנהלות מרכז השלטון המקומי ומרכז המועצות האזוריות, הודיע השלטון המקומי כי יפנה לבג"צ על מנת לעצור את האיוולת ולהשיב את השפיות לתושבי מדינת ישראל בהקדם.
 
חיים ביבס יו"ר מרכז השלטון המקומי: "המכתב של משרד הפנים הוא בבחינת פוליטיקה זולה שתכליתה לקושש קולות לפני הבחירות. אין בסמכות השר לפסול את תיקוני החקיקה ואת חוקי העזר , וודאי שהועברו טרם תיקון החקיקה שנעשתה בכנסת לפני שבעה חודשים. על פי החוק, לשר היו 60 ימים מרגע אישור החוק במועצות הערים להוציא התנגדות והוא לא עשה זאת. יתרה מכך, חלק מהרשויות אף פנו לאחר 60 הימים לקבל את תגובתו של השר ולא נענו כלל. לכן מדובר בניסיון שר הפנים לסחור בשבת כדי לקבל הון פוליטי מגזרי. אנו נעתור לבג"צ בנושא על מנת להגן על תושבי מדינת ישראל".

צילום: ראובן קפוצ'ינסקי