20 נשים תושבות העיר, סיימו ביום רביעי 9.5, מחזור נוסף בקורס "מנהיגות את המחר" שנערך במרכז הרב תחומי בעיר. הנשים מגיעות מרקע מקצועי שונה, חלקן עוסקות בעריכת דין, אחרות בעלות עסק עצמאי, רואות חשבון, בנקאיות, נשות חינוך ועוד. כל הנשים בעלות ידע וניסיון בתחום הניהולי, רכשו במסגרת הקורס ידע וכלים בתחום המוניציפאלי, החל מהפן האישי של העצמה ומנהיגות שקיימת בכל אישה ועד לתחומים מנהיגות ציבורית ופוליטית, קריאת תקציב בראיה מגדרית, ניתוח המרחב המוניציפאלי ועוד נושאים מעניינים בדגש על התחום המגדרי.

הנשים נפגשו במהלך הקורס עם בכירות ברשות המקומית ונשים בכירות מנהיגות ברמה הארצית. בערב הנערך לסיום הקורס בשיתוף ראש העיר חיים ביבס, ויו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה, חברת המועצה מירב פלג, הוצגו הפרויקטים השונים עליהם עבדו משתתפות הקורס. שני פרויקטים מובילים כללו רעיונות יצירתיים. הפרויקט הראשון, פתיחת מרכז שבו נשים מובילות נשים אחרות להצלחתן ולקידומן. הפרויקט השני נגע בנושא נשים מובילות קהילה שמטרתו לאפשר לכל תושב בעיר להביא את כישוריו השונים לידי ביטוי, על מנת ליצור קהילה חזקה ומגובשת. פרויקטים אלו יובאו בהמשך לדיון בוועדה לקידום האישה על מנת לבחון הוצאתם לפועל.