בישיבה שהתקיימה השבוע בנוכחות כל 19 חברי המועצה, הציגו ראש העיר, חיים ביבס, וגזבר העירייה, רם סידיס, את התקציב וציינו את מטרות העירייה ויעדי התקציב המתוכנן לשנת 2019:

 בראש סדר העדיפויות צויין תחום החינוך, שגם השנה יקבל יותר ממחצית התקציב העירוני, כ- 52.9%. בסך הכל תקציב החינוך יצמח בכ -21 מיליון שקלים, כאשר התוספת מיועדת בין היתר עבור סייעות הפועלות במערך החינוך המיוחד, קידום תכנית עירונית להקטנת מספר התלמידים בכיתות, ופיתוח תכניות לנוער וצעירים.

תחום השכלת המבוגרים אף הוא יקבל חיזוק בשנה הקרובה במסגרת פעילות "עיר לומדת" שתאפשר הרחבת הפעילות לתושבים המבוגרים של העיר.

תקציבו של האגף לשירותים חברתיים גדל מ- 33.6 מיליון שקלים לכדי 38.3 מיליון שקלים (גידול של כ-14%). אחת המטרות של העירייה עבור תחום זה היא לקלוט במהלך השנה עוד 10 תקנים חדשים שמרביתם מיועדים לתחום רווחת הילד.

תחום נוסף שהעירייה מייעדת להרחיב השנה הוא נושא השירות לתושב. תחום הכולל תכניות לשיפור השירות ותוספת של תקנים חדשים במספר אגפים. בין השאר תחום זה כולל הקמת מחלקה שייעודה הוא שיפור התחבורה הציבורית, כולל הוספת עובד נוסף שירכז את פניות הציבור בתחום התחבורה הציבורית ויעבוד בשיתוף פעולה עם מוקד פניות הציבור של חברת קווים. כמו כן מתוכננת הפעלת  יישומון ייעודי שתפקידו יהיה להעביר למשתמשי התחבורה הציבורית בזמן אמת מידע על מיקום האוטובוסים.

בתחום הגינון עלה תקציב העירייה בכ- 2 מיליון שקלים, עבור שיפור חזות העיר ושדרוג החלקים הירוקים של העיר.

עוד נמסר בישיבה כי תקציב מערך המיחשוב יגדל בכ-1.5 מיליון שקלים המיועדים לייעול השירות הדיגיטלי לתושב במסגרת "עיר חכמה", אבטחת מידע וכדומה.

בעירייה ציינו השבוע כי קיים גידול בהכנסות העירייה מארנונה מעסקים, שהגיעו השנה לכדי 107 מיליון ש"ח (לעומת 96 מיליון ש"ח אשתקד). סכום זה מהווה 43% מסך הכנסות העירייה מארנונה. בעירייה צופים כי עם השלמות הבנייה בפארק הטכנולוגי והשלמת העבודות במע"ר נתון זה יוסיף לצמוח.

סכום של מיליון שקלים יועבר לכיסוי הגרעון העירוני, אשר עומד ערב שנת הכספים 2018 על סכום של כ-6.8 מיליון שקלים.

ראש העיר, חיים ביבס: "תקציב העירייה נבנה והוכן בעבודה משותפת של כל אגפי העירייה השותפים לעשייה העירונית והוא מבטא את המשך ההתפתחות והצמיחה הכלכלית שחלה בעיר בשנים האחרונות לצד הניהול האחראי והקפדני של תקציב העירייה. התקציב הרגיל לשנת 2019 משקף בשורה משמעותית לעיר ומאפשר להמשיך ולהוביל את העיר במגמת השיפור והשדרוג העקבית המאפיינת אותה בשנים האחרונות, תוך מתן דגש על שיפור מתמיד של  מערכת החינוך בעיר, שיפור השירות לתושב הן מבחינת המשך הפיכת העיר לעיר חכמה והן על ידי הקמת מוקד פניות תושבים בנוגע לתחבורה הציבורית בעיר. תקציב העירייה משקף את המדיניות העירונית ואת היעדים ותוכניות העבודה של העירייה לשנת 2019. התקציב מהווה המשך מימוש המטרות והאתגרים הרבים שעומדים בפנינו בקדנציה הנוכחית כאשר המרכזיים שבהם הם פיתוח מרכז העיר החדש והקמת השכונות החדשות. בשנים הקרובות נמשיך לעסוק בפיתוח העיר עם הרחבתו של פארק הטבע העירוני בפארק ענבה, פתיחת המרכז הרב תכליתי במע"ר, הקמות של מועדוני נוער ועוד. זה המקום לציין לשבח את החברות העירוניות ולהודות על ביצועיהן, החברה הכלכלית, היכל התרבות, עמותת סחלבים, מנהלת אופק ותאגיד 'מי מודיעין'. ברצוני להודות לגזבר העירייה רם סידיס ולעובדי אגף הכספים, למנהלים ולכלל עובדי העירייה, על גילוי אחריות ציבורית, מקצועיות ונחישות בניהול העיר. כמו כן, להודות לסגניי ולחברי המועצה ולאחל שנה מוצלחת, מלאה בעשייה וקידום העיר מודיעין מכבים רעות עבור כל תושביה."

גזבר העירייה, רם סידיס: "תקציב שנת 2019 שהוכן בשבועות האחרונים יהווה את הבסיס הכלכלי להוצאת תוכניות העבודה של העיריה מהכוח את הפועל. גידול הכנסות העירייה מכניסת עסקים חדשים לעיר מאפשרת את המשך הגדלת הפעילות הכלכלית והרחבתה לתחומים חדשים לטובת התושבים ובעלי העסקים בעיר. ההכרה בהתנהלותה ואיתנותה הכספית של העירייה כפי שבאה לידי ביטוי בפרסי ניהול תקין כמו גם בעליית הדרוג הכלכלי של העירייה הן הראייה להישגים התפקודיים של העירייה בכלל ואגף הכספים על עובדיו המסורים בפרט ועל כך תודתי להם."