כיום תקציב המועצות הדתיות עומד על 500 מיליון ₪, מדובר בגידול של כ-20% כאשר הרשויות המקומיות ממנות % 60 מתקציבי המועצות הדתיות, אחוז שנחשב חריג ביחס המימון שבין הממשלה לרשויות, (שלרוב מסתכם ב25% מימון רשותי,  מול 75% מימון ממשלתי).

ההודעה על הוספת התקציב נמסרה באופן חד צדדי, ללא תיאום עם ראשי הרשויות המקומיות או גיבוי תקציבי מהממשלה ומהווה עליה דרמטית בתקציב המועצות הדתיות, שמעולם לא היה גדול כ"כ. מעבר לכך, עיתוי ההודעה בעת פיזור הממשלה, ההליכה לבחירות ארציות ולאחר אישור תקציבי הרשויות המקומיות לשנת 2019 מקוממת, כלשון המכתב: "מדובר בהתנהלות תקציבית בוטה וחסרת אחריות שעלולה להביא את הרשויות המקומיות לגרעון תקציבי".

 ראשי הרשויות הודיעו במכתבם כי אין בכוונתם למלא אחר הוראת השר ללא הסדרה תקציבית של הנושא, או לחילופין אישור החריגה התקציבית בשלטון המקומי.

 ממרכז השלטון המקומי נמסר: "לא ניתן יד לעושק של תקציבי הרשויות ועוד בעת שכזו. הרשויות המקומיות אינן הכיס העמוק של הממשלה, שלמרות שאלו ימיה האחרונים, עדיין בוחרת להטיל גזרות על חשבון תקציבים שכבר הוקצו למתן שירותים חיוניים כמו חינוך, רווחה וביטחון. לא ייתכן שהממשלה מחליטה להמציא תקציבים מהיום למחר, בלי הסכמות ומבלי שהיא מממנת את החלק הארי של תקציב המועצות הדתיות. "