הנהלת העיר אישרה אתמול (שני 8.5),  את התקנה החדשה המאפשרת לרשויות המקומיות להעניק למילואימניקים עד 5% הנחה בארנונה.

במהלך הדיון שנערך בהשתתפות כלל חברי הנהלת העיר, הציג ראש העיר חיים ביבס את ההצעה להענקת ההנחה לתושבים המוגדרים כ"משרת מילואים פעיל". ראש העיר סיפר כי למעשה בכובעו כיו"ר מרכז השלטון המקומי פעל בשיתוף סגן שר הביטחון בהעלאת נושא ההקלות לארנונה למשרתי המילואים.

לפי אתר "מילואים" ההגדרה של משרת מילואים פעיל הינה חייל מילואים ששירת לפחות 20 ימי שמ"פ מצטברים  בתקופה של שלוש שנים רצופות או חלק מהן. או לחלופין חייל מילואים, שטרם מלאו 3 שנים לשחרורו וביצע 14 ימי שמ"פ בתקופה של שנה או שנתיים צמודות אחת לשנייה, כאשר התקופה המזכה היא שנה ממאי ועד מאי.

הנחיות מסודרות יפורסמו באתר העירייה לזכאים להנחה. מהעירייה נמסר כי ההנחה בארנונה תיכנס לתוקף החל מ-1.5.18 ואילך, כאשר מי שזכאי להנחה הוא רק מי שמחזיק בנכס.

בעירייה ציינו כי משרד הביטחון הוא הגורם שיעביר את רשימת חיילי המילואים הפעילים לעירייה, מידי שנה במהלך השנים הקרובות. אגף הגזברות יטמיע רשימה זו בקבצי הרשות, כך שההנחה תינתן באופן אוטומטי. עוד נמסר כי בימים אלה החלה העירייה בחלוקת שוברי הארנונה לחודשים מאי ויוני על כן מתן ההנחה יתבצע בפועל החל מחודשים יולי ואוגוסט כאשר שובר זה  יכלול זיכוי על החודשים מאי ויוני.

כחלק משירות הציבור תפעל מחלקת הגביה של העירייה, בשיתוף עם מרכז הצעירים של עמותת סחלבים לסיוע לתושבים בבדיקת זכאות לקבלת ההנחה. תושב שרואה עצמו זכאי ולא יקבל את ההנחה בחודשים יולי ואוגוסט יוכל להגיש בקשה לקבלת ההנחה כמקובל בצירוף אישור תעודת משרת מילואים פעיל.

כמו כן בעירייה הבהירו כי לא יתאפשר כפל הנחות, כלומר תושב שזכאי להנחה אחרת יזכה לקבל את ההנחה הגבוהה ביותר מבין השתיים.

צילום: ארכיון מודיעינט