בימים האחרונים מתקינה העירייה, באמצעות החברה הכלכלית, עמודי תאורה חדשים ברחוב עמק האלה, בשטח הגינה הציבורית שבין מפגש עמק האלה עם רחוב יחזקאל הנביא ורחוב דבורה הנביאה.

לאורך הרחוב במקטע המדובר, יותקנו כ-30 עמודי תאורה חדשים. עמודי התאורה החדשים יהיו גבוהים יותר מעמודי התאורה שהיו קודם לכן, אשר בשל גובהם הנמוך, מטר ועשרים, לא הפיצו אור מספק ברחוב לעוברים ושבים. בשל כך, העמודים החדשים המותקנים יהיו בגובה של ארבעה מטרים. העמודים החדשים נבחרו לאחר עריכת סימולציה ממוחשבת על ידי העירייה, אשר בחנה עמודים דומים לאלו שנבחרו ואת עוצמת האור שיפיצו.

בהתאם לתכנית העירונית רחבת ההיקף לשדרוג כל עמודי התאורה ברחבי העיר לתאורת לדים חסכונית, גם תאורה זו בעמק האלה מוחלפת לתאורת לדים המפיצה אור חזק יותר וחסכוני יותר. זאת על פי מודל "עיר חכמה", הפועל למען חיסכון במשאבים ועלויות על ידי שימוש בתשתיות טכנולוגיות מודרניות. בעוד כשבועיים יופעלו עמודי התאורה החדשים.