סידיס, שנבחר לתפקיד לפני כשש שנים, יסיים את תפקידו בתחילת 2019, לאחר כניסתה של מועצת העיר החדשה לפעילות ולאחר אישור תקציב העירייה לשנת 2019.

במהלך שנות כהונתו כגזבר העירייה גדל תקציב העירייה והיקף הפרויקטים המנוהלים על ידה באופן משמעותי, עם שיווק המגרשים באזורי התעסוקה והמלאכה והגידול במספר תושבי העיר לאחר אכלוס השכונות, כאשר השנה יותר מ-40% מסך הכנסות העירייה, מקורן מארנונה לעסקים. במקביל הוביל סידיס בשנים האחרונות מספר תכניות מרכזיות בעבודת העירייה, כדוגמת הטמעת ה"עיר החכמה".

בחודש פברואר האחרון, הודיע סידיס כי בכוונתו לעזוב את העירייה אולם לבקשת מנכ"ל העירייה חזר בו מהחלטתו.

מהעירייה נמסר כי בזמן הקרוב יחל תהליך של פרסום מכרז לאיתור גזבר חדש לעירייה, כאשר סידיס ימשיך בתפקידו עד לכניסת מחליף ולאחר ביצוע חפיפה מסודרת.

ראש העיר חיים ביבס: "ברצוני להודות לרם על העבודה וההשקעה הגדולה בשש השנים האחרונות בעירייה. בשנים אלה העיר צמחה והתפתחה כאשר הגידול המואץ של העיר הפך את הניהול התחום הפיננסי של עירייה לתהליך לא פשוט. תחת הובלתו של רם זכתה העירייה להישגים פיננסיים רבים ובהם, פרסי ניהול תקין והגדרתה של העירייה כרשות איתנה."