עובדי הוראה יכולים להצטרף לקרן השתלמות שתעניק להם הטבות מיוחדות. מטרת הקרנות היא גם לאפשר למורים לצאת לשנת שבתון לצורך השתלמות, אך יש לה יתרונות נוספים

לא כדאי למורים לוותר על קרן השתלמות בעיקר כי הן נועדו למימוש היציאה לשנת השתלמות. הקרנות נגזרות מהשיעור הממוצע של המשרה בתקופת החיסכון ומגובה ומרכיבי השכר, אך הן מצטברות לסכומי כסף גבוהים ומשמעותיים. סכומים אלו מאפשרים למורים לממש יציאה לשנת השתלמות ולהמשיך לשמור על רמת השכר שלהם. באותה שנת השתלמות מקבלים עמיתי הקרן מענק חודשי של 66.66%-88.88%, החזר שכר לימוד, דמי ביטוח לאומי והטבות נוספות.

חוץ מזה, כדאי למורים להצטרף לקרן השתלמות כי לא חלה על המעביד חובה לבצע עבורו הפרשות רטרואקטיביות. עובד ההוראה הוא היחיד שמוסמך לפנות לבנק הבינלאומי, בו מנוהלות הקרנות, כדי לבקש להצטרף לקרן. גם מורה שחזר מחופשה ללא תשלום נדרש לחדש את הצטרפותו לקרן ולשמור על ההטבות והתנאים.

בתנאים מסוימים יכולים עובדי הוראה גם למשוך את הכסף שנצבר בקרנות השתלמות. במשיכת הכסף ללא יציאה להשתלמות הם יקבלו רק עד 90% מכספי המעסיק, אלא אם יעמדו בקריטריונים מסוימים. את הקריטריונים ניתן לברר מול נציגי משרד החינוך, ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים ובמכללות והסתדרות המורים.

מהי בכלל קרן השתלמות?

קרן השתלמות היא מכשיר חיסכון מקובל ונפוץ בשוק ההון בישראל ובעולם. זהו מכשיר חיסכון לטווח קצר ובינוני ומכאן שיש לו מאפיינים מיוחדים. המכשיר מאפשר לחוסכים בו הטבות מס משמעותיות, הוא מיועד לעצמאים ושכירים וההגבלה היחידה היא לתקופת חיסכון מינימאלית של 6 שנים או 3 שנים במידה והכספים מיועדים להשתלמות מקצועית.

היתרונות המסורתיים של קרן השתלמות באים לידי ביטוי בהטבות מס, תשואות גבוהות ודמי ניהול נמוכים. ראשית, זהו מכשיר החיסכון היחיד מלבד פנסיה שמציע הטבת מס בשלב ההפקדה. שנית, הקרן מספקת פטור ממס רווח הון ושכירים יכולים להגיע להפקדות משמעותיות מצד המעסיק. כמו כן, הכספים בקרנות השתלמות מנוהלים על ידי בתי השקעות מקצועיים בדמי ניהול נמוכים ואפשר לעבור בין מסלולי השקעה ללא תשלום מס רווחי הון. בנוסף, ניתן לקחת על חשבון הקרן הלוואות בריבית נמוכה ולהמשיך להשיג תשואות.

קרן השתלמות היא כפי שניתן לראות מוצר חיסכון פשוט יחסית. הקרנות היחידות שמציעות תנאים מועדפים יותר מהקרנות הרגילות הן של עובדי הוראה וחברי קיבוץ. נכון להיום קיימות שתי קרנות השתלמות לעובדי הוראה: הראשונה היא של מורים וגננות, והשנייה היא של מורים בתיכון, מורי סמינרים מקצועיים ומפקחים.

קרנות השתלמות של עובדי הוראה זהות בתקנות שלהן ושונות בהגדרת הזכאות להצטרף. זכויות החבר בקרנות הללו הן לא תוצאה של הצבירה האישית, אלא נובעות מהעובדה שהן פועלות בהנהלה שמשותפת למשרד החינוך ולהסתדרות המורים.