במשטרת ישראל מתנהל רישום של כלל ההרשעות בבתי המשפט השונים וכן העונשים שנגזרו על אלה שנמצאו אשמים בדין. זהו המרשם הפלילי. בנוסף על מרשם זה קיים גם הרישום המשטרתי, שכולל תיעוד מדוקדק של חקירות שבוצעו, בין אם הובילו להעמדה לדין ובין אם התיק נסגר בשל חוסר ראיות או מפאת היעדר עניין לציבור.

המונח בקשה למחיקת רישום משטרתי מתייחס למאגר המידע השני, זה שכולל תיקים שעדיין לא התקבלה החלטה האם להגיש כתב אישום, תיקים שמתבררים בבית משפט ותיקים שנסגרו, ואינו כולל תיקים שהגיעו לבית המשפט וכבר נתקבלה החלטה שיפוטית.

באילו מקרים נסגר תיק חקירה?

ישנן 3 עילות לסגירת תיקי חקירה:

1. חוסר אשמה – כשהבדיקה המשטרתית מעלה שכלל לא בוצעה עבירה פלילית, או לחילופין אין כל ראיה שקושרת את האדם מושא תיק החקירה לעבירה שבוצעה.

2. חוסר ראיות – במקרים שבהם המשטרה חושדת כי האדם ביצע עבירה פלילית אולם אין מספיק ראיות שיבטיחו סיכוי סביר להרשעה. מצב נוסף של סגירת תיק חקירה עקב חוסר ראיות הוא כשהעבירה התיישנה.

3. היעדר עניין לציבור – אמנם אם חוקק חוק מסוים מן הסתם לציבור יש עניין שאף אחד לא יפר אותו, אולם בכל זאת המשטרה והפרקליטות לוקחים בחשבון גם שיקולים נוספים כגון חומרתה של העבירה, גילו של החשוד ומצבו הבריאותי, מידת הפגיעה בקורבן אם ישנו, ועוד.

כאמור תיקים מהקבוצה השנייה והשלישית לא נכללים במרשם הפלילי אבל הם כן נשמרים ברישום המשטרתי ועל כן ייתכן שכדאי לשקול הגשת בקשה למחיקת הרישום המשטרתי.

באילו מקרים רישום משטרתי מהווה בעיה?

במקרים מסוימים גם תיק שנסגר אבל נשמר ברישום המשטרתי מהווה בעיה, ועל כן כדאי להגיש בקשת מחיקת רישום משטרתי.

בפרט מהווה רישום משטרתי חסם בפני קבלה לעבודה במגוון רחב למדי של משרות ותחומים, ובפרט כאלה רגישים מטבעם.

כמו כן עלול רישום משטרתי להוות בסיס לחשד מוגבר במקרה של חקירה חדשה כנגד האדם, ובאופן כללי פוגע בשמו הטוב.

איך מגישים בקשת מחיקת רישום משטרתי?

ניתן כאמור למחוק את הרישום המשטרתי שעלול להיות מזיק, וזאת ב-3 דרכים: הגשת בקשת מחיקת רישום משטרתי לראש אגף החקירות, הגשת בקשה מנומקת למדור רישום פלילי (במטה הארצי) או הגשת בקשה לשינוי עילת סגירת התיק ל"חוסר אשמה" כך שהרישום יתבטל אוטומטית.

בכל מקרה מומלץ בחום לבצע את הליך מחיקת הרישום המשטרתי בעזרת משרד עורכי דין שכבר צבר ניסיון בתחום ספציפי זה ורשם הצלחות.