לפני הכול נגדיר מהי "תקיפת סתם" על פי חוק העונשין: נגיעה באדם, הכאתו, דחיפתו או כל הפעלת כוח בדרך אחרת על גופו של הזולת, הן באופן ישיר והן באופן עקיף, בין אם הדבר נעשה שלא בהסכמתו ובין אם הושגה הסכמה באופן עקיף או בתרמית.

הפעלת כוח כוללת גם הפעלה באמצעים שונים כמו הפעלת אור או הפעלת חום. הפעלה באמצעות חשמל או גז וכדומה, כל הפעלה כזו אשר נעשתה במידה שיש בה לגרום אי נוחות או נזק הרי שעל פי חוק נחשב הדבר לתקיפה.

למעשה "תקיפה סתם" עשויה לכלול מספר רב של התנהגויות אשר אלו עשויות להקים את היסוד ההתנהגותי למעשה המכונה "תקיפה" על פי הגדרת החוק. על "ענישת סתם" קבע המחוקק עונש של עד 2 שנות מאסר.

היסוד ההתנהגותי

"תקיפת סתם" היא עבירה שאינה מחייבת תוצאה בשטח. משכך כל פעולה אשר עונה על אחת ההגדרות המוזכרות בחוק באופן כללי, כמו: "הפעלת כוח על גופו בדרך אחרת" "או כל דבר או חומר אחר", "במידה שיש בה כדי לגרום אי נוחות", כלומר, סעיף זה מכיל למעשה ביטויים כלליים אשר מכניס בתוכו התנהגויות רבות ונוספות אשר אינן מפורשות באופן ברור בתוך סעיף זה.

היסוד הנפשי

בעבירה מן הסוג הזה, אמור להתקיים גם היסוד הנפשי  שקובע כי האדם שביצע את המעשה היה מודע לה והיא הייתה מתוך מחשבה פלילית. למעשה רמת המודעות אשר נדרשת במקרה שכזה היא רמת מודעות בסיסית ביותר.

פונים אל עורך דין פלילי

היות וחומרת הענישה במקרים אלו גבוהה במיוחד, חשוב ואף הכרחי לפנות אל עורך דין פלילי ולהסתייע בידע המקצועי שלו עוד לפני מסירת  הגרסה בפני חוקרי המשטרה. התנהלות נכונה עשויה  למזער נזקים ואף למנוע את הגשת כתב האישום.

עורך דין פלילי בתל אביב לוליק אסל - הכתובת שלכם גם במקרים של "אלימות סתם".