בעלי עסקים רבים נתקלים לא מעט בקשיים בגביית כספים מלקוחות עבור מוצרים שמכרו או עבור שירותים שסיפקו. קשיים אלו נובעים בדרך כלל משתי סיבות: הראשונה, שבעל העסק לא דאג להחתים את הלקוח על הסכם משפטי או טופס "הזמנת עבודה" לפיו הלקוח מתחייב לבצע את התשלום. השנייה, שבעל העסק שלח הסכם או הנפיק חשבונית ללקוח אולם לא הקפיד להחתימו עליהם בפועל.

סעיף 81א1 לחוק ההוצאה לפועל קובע שניתן להגיש כנגד "חייב" תביעה לסכום קצוב בהוצאה לפועל עד לגובה של 50,000 שקל אשר באה מכוח חוזה או התחייבות מפורשים שיש עליה ראיה בכתב (כלומר חתימה בפועל ולא התחייבות כתובה באמצעים אלקטרוניים שונים).

פסיקת בתי המשפט קבעה כי קיימת גישה מקלה בכל הנוגע להיקף המסמכים הדרושים להוכחת החוב וכי נדרשת "ראשית ראייה בכתב". ראיה זו יכולה להיות הסכם שנחתם בין הצדדים או "טופס הזמנה" שמילא "החייב" וחתם עליו או לחלופין חשבונית שהונפקה ע"י בעל העסק ואשר עליה חתם הלקוח או כל מסמך דומה שיכול לבסס את החוב.

רבים מבעלי העסקים חושבים שאם הנפיקו ללקוח חשבונית (דרישת תשלום) שאינה נושאת את חתימת הלקוח בפועל – אזי יוכלו לגבות ממנו את החוב היות וישנן התכתבויות עם החייב בדואר אלקטרוני או ב- SMS או שקיימת תחלופת מכתבים בנושא - אלא שטעות מרה בידם!

נהלים חדשים בלשכות ההוצאה לפועל קובעים כי קיימת דרישה לחתימת החייב על המסמך. הנטל הוא על בעל העסק להוכיח כי הלקוח חתם בפועל על המסמך אשר מבסס את החוב. כך, אם הנפיק בעל העסק ללקוח חשבונית אולם האחרון לא חתם עליה בפועל לא יוכל בעל העסק להגיש את החשבונית כראייה בכתב בעת פתיחת תיק הוצאה לפועל. יצוין, כי הדבר נכון גם לגבי כרטיסי חיוב לקוח, עסקאות שבוצעו באינטרנט ועסקאות טלפוניות.  

חשוב מאוד להבין ולהפנים כי לא די בקיום התכתבויות עם החייב באמצעות דואר אלקטרוני, ב- SMS  או בתחלופת מכתבים בנושא לפיהן מכיר הלקוח בחוב שלו ואף מבטיח לשלמו.

לפיכך, קיימת חשיבות רבה מאוד בקיום חתימה המצביעה על הסכמתו של ה"חייב" לביצוע העסקה. מכאן שהמסקנה העיקרית והחשובה עבורכם, בעלי העסקים, היא שעליכם להקדים תרופה למכה ולוודא שלקוחות שלכם חותמים בפועל על ההסכם ביניכם או חותמים בפועל על החשבוניות אותן אתם מנפיקים.

המידע המובא במאמר זה הנו לרקע כללי בלבד ואינו מתיימר להחליף ייעוץ משפטי.