צילומים: אילוסטרציה

מערכת הנישואין מעצם טבעה הינה מונוגמית, טמון בחובה עקרון עתיק יומין של מחויבות לאדם אחד משך כל חיינו. על בסיס עקרון זה אחד האיסורים העתיקים במוסר ובדת היהודית הינו איסור ה"ניאוף" העונש התנכ"י וההלכתי על ניאוף הינו קשה ביותר.

מהו ניאוף, מה קרוי בגידה: הפרשנויות שונות. יש שיגדירו בגידה, קשירת קשר רגשי עם בן זוג /בת זוג אחר/אחרת מחוץ לנישואין. כאשר קשר מיני חד פעמי ניתן למחילה. יש שיגדירו בגידה בהתעלמות מבן/בת הזוג וצרכיו החומריים או הרגשיים. ראוי להבהיר, כשבית הדין או בית המשפט מתייחס לבגידה או ניאוף, הוא מתכוון לדבר מאוד מסוים, והוא, קיום יחסי מין עם בן זוג/בת זוג מחוץ לנישואין. בעיני בית הדין, גם קשר מיני חד פעמי של גבר או אישה מחוץ לנישואין שלא קשרנו עמו שום רגש, הינו בגידה.

אך שוב נוצרת בעיה קשה ביותר בעימות כלל דתי עתיק זה עם מציאות החיים בימינו.

מניסיוני אחד הנושאים המרכזיים העולים פעם אחר פעם כרקע לרצון להיפרד ,הוא לאו דווקא קשר זוגי שנוצר מחוץ למסגרת הנישואין, אלא חוויה מינית לעיתים חד פעמית עם בן זוג/בת זוג אחרת כאשר היוזמה באה לעיתים קרובות מצד בן /בת הזוג ה"נבגד" מתוך תחושת הפגיעה הקשה, תחושה שלעיתים קרובות מונעת ממנו/ה את האפשרות להמשיך ולחיות לצידו או לצידה, של בן/בת זוגו/ה.

לעיתים קרובות סולחים וממשיכים הלאה...אבל מה לגבי המקרים האחרים? עצם הידיעה שבן/בת הזוג קיים יחסי מין אפילו מזדמנים עם בן זוג אחר הינה כואבת ופוגעת. השאלה המשפטית העולה פעם אחר פעם הוא מידת ההשלכה של חיי אישות מחוץ למערכת הנישואין, על זכויות בן/ בת הזוג הנבגד, והאם זכויותיו של בן/בת הזוג הבוגד/ת נפגעים עקב מעשיו.

בעבר היה קיים הבדל תהומי בין יחס בית הדין הרבני ל"בגידה", ליחס בית המשפט לענייני משפחה לעניין זה. בבית המשפט למשפחה בכל הנוגע לזכויות בני הזוג "רכיב האשמה", מנוטרל כמעט לחלוטין, אין זה משנה על רקע מה נוצר הקרע, ולמעשה כמעט ואין כל השלכה משפטית ל"בגידה", על זכויותיו של בן/בת הזוג, הזכויות הכספיות יחולקו בהתאם לכללים הבסיסים בחוק יחסי ממון, המזונות לילדים יקבעו בהתאם לתעריפים הנהוגים בבית המשפט למשפחה ומשמורת הילדים תקבע בהתאם לכלל הבסיסי של "טובת הילד" ואין כמעט כל קשר בין "טובת הילד", והזכויות הכספיות לעניין הנאמנות(או חוסר נאמנות) של בן/בת הזוג.

"הוא יכול להיות עם מי שירצה"

לא מכבר נכחתי בדיון בבית המשפט למשפחה שבו ייצגתי גבר שחי עם אישה אחרת במהלך חיי הנישואין. אשתו העלתה את הטענה כי בעלה "בוגד "בה, בפני בית המשפט והשופט הבהיר לה מפורשות (שלא לפרוטוקול) כי זה אינו מעניין אותו בכלל ואף הבהיר לאישה "הוא יכול להיות עם מי שירצה וכך גם את" אין זה קשור לחלוקת הזכויות והחיובים בכלל.

בעבר היתה התמונה שונה לחלוטין בבית הדין הרבני, שם קיימת משמעות רבה ביותר לרכיב ה"אשמה" בגירושין אם יתברר לבית הדין כי האישה בגדה או כי האיש בגד, או קיים יחסי מין אפילו חד פעמים מזדמנים עם בן זוג אחר, בית הדין ימצא לעיתים קרובות את הדרך לפגוע בזכויותיו/יה.

הידועים ביותר הינם מקרים של בגידת אישה. בעבר היה סיכוי גבוה שזכויותיה של האישה "הבוגדת" במחצית הזכויות הרשומות על שם הבעל, יפגעו ולעיתים קרובות ישללו ממנה את זכויותיה במחצית הכספים שנצברו על ידי בעלה במהלך חיי הנישואין  וקיימים אף מקרים בהם נשללה, זכותה במחצית כלל הרכוש המשותף (אף דירת בני הזוג!!).

בלי סנקציות כלכליות

המציאות היום שונה:בבג"צ 8928/06 פלונית נ´ בית הדין הרבני שפורסם כאמור ביום 8.10.08, עתרה אשה שבגדה לביטול החלטת בית הדין הרבני הגדול שקבע שזכויותיו הסוציאליות של הבעל לא יהוו חלק מהרכוש המשותף, בשל בגידתה של האשה. בג"צ ביטל את החלטת בית הדין הרבני הגדול וקבע שהזכויות הסוציאליות יהוו חלק מהרכוש המשותף של בני הזוג, ללא קשר לבגידת האישה.

בג"צ קבע כי אין להעניש אדם על חלקו בפירוק היחסים ע"י סנקציות כלכליות: "תכופות יש קושי לדבר בהקשר זה במונחים של "אשמה". פירוק הנישואין הוא תוצאה של נסיבות מורכבות ובגידה כשלעצמה אינה הופכת את אחד מבני הזוג לאשם הבלעדי". למעשה לאור החלטה זו של בג"ץ בית הדין אינו יכול לשלול זכויות עקב בגידה. יחד עם זאת ההתנהלות בבית הדין שונה לחלוטין מבית המשפט.

אופי הדיינים שונה לעיתים קרובות מאופיים של השופטים. דיינים לרוב מגיעים מרקע ישיבתי ושופטים מרקע אקדמי. בהרבה היבטים גם לא במישרין עובדה זו מביאה ליחס פחות סלחני לקיום יחסי מין מחוץ לנישואין. לאור האמור יש חיוניות בכל מקרה, לבדוק היטב את כל הנתונים הללו בבואנו לקבוע אצל מי יתנהל תיק הגירושין בייחוד כשמדובר במקרה של בגידה או אשם.    

"יש שיגדירו בגידה בהתעלמות מבן/בת הזוג וצרכיו החומריים או הרגשיים. ראוי להבהיר, כשבית הדין או בית המשפט מתייחס לבגידה או ניאוף, הוא מתכוון לדבר מאוד מסוים, והוא, קיום יחסי מין עם בן זוג/בת זוג מחוץ לנישואין. בעיני בית הדין, גם קשר מיני חד פעמי של גבר או אישה מחוץ לנישואין שלא קשרנו עימו שום רגש, הינו בגידה"