"האווירה בבית מדכאת, מלחיצה וקשה, אני לא יכולה יותר..."כך אמרה לי מתבגרת בעצב ובייאוש. אווירה משפחתית כוללת בתוכה: התנהלות ההורים, יחסים בין הורים לילדים, בין הילדים לבין עצמם, סדרי עדיפויות, נורמות, שפה, טון דיבור, ערכים, ניהול קונפליקטים, קבלת החלטות, חוקים וגבולות, שעות פנאי, ועוד. המכנה המשותף לכל זה הוא האוויר שנושמים כולם בבית!

אווירה משפחתית, היא מודל דרכה הילד סופג, קולט, רואה ולומד מה חשוב ומה צריך להיות בחיים גם אם לאותה עת אינו מגיב לאירועים מסוימים. האווירה המשפחתית, היא מרכיב חשוב בבניית האישיות של הילד, היא משפיעה על ההתפתחות וההתנהגות שלו בהווה ולעתיד, היא משמעותית לבחירות העתידיות שיעשה בחייו, ולבניית תחושת הערך והערכה העצמית שלו.

למעשה, הבית הוא ה"עולם" שבחוץ, ובני הבית הם ה"אנשים" שבחוץ. האם האווירה המשפחתית, גמישה וסובלנית? תוקפנית ושיפוטית? מעודדת ומקבלת? התשובה לאחד מהסוגים הללו, היא זו שתקבע את ההמשך בחיי הילדים. לילד חשוב להיות שייך וחלק מהבית, לכן לרוב הוא ימלא אחר הציפיות שקשורות לאווירה המשפחתית. ילדים הם תורמים גדולים לאווירה המשפחתית, אולם, ההורים הם אלה שיכולים לשנות אותה. אם ערכים ונורמות קשה לשנות, התנהגויות ניתנות לשינוי.

בכתבה אתייחס למספר סוגים של אווירה משפחתית, שכדאי לתת עליהם את הדעת.

אוירה של ביקורת ושיפוטיות

עמדה הורית: שיפוטיות, פרפקציוניזם.
אפיונים: ביקורת תמידית, דרשנות, תחושה שהילד לא מספיק טוב.
מסר לילד: הכול צריך להיות מושלם ורק בדרך זו הוא יהיה אהוב. בחיים לומדים דרך הלא בסדר.
השפעת האווירה על הילד: ילד עם חרדות, תסכול, פחד מכישלון, דימוי עצמי נמוך. רק הצלחה תגרום לתחושת ערך.

אוירה מדכאת ומזלזלת

עמדה הורית: התרכזות בשלילי...הכול לא טוב.
אפיונים: קללות, כעס, אלימות על סוגיה, איסורים.
מסר לילד: מתנהלים בעולם רק בכוח ובלחץ.
השפעת האווירה על הילד: ילד מרדן, אלים וחסר רגישות לסביבה ולאחר. עידוד לחוסר ביטחון. הילד הופך לשעיר לעזאזל ולתחושת הקורבן של החיים.  

         

אווירה על תנאי

עמדה הורית: הכול מותנה במשהו. אם...אז.
אפיונים: דבר תלוי בדבר. אין מקום לבחירה אישית.
מסר לילד: נוקשות ותלות זו הדרך. אם לא נשמעים יש עונשים/סנקציות!
השפעת האווירה על הילד: ילד הלומד לקיים משאים ומתנים, ויכוחים הם הדיאלוג, ההבנה רק בהתניה.

אווירה של רחמים ופיצוי עצמי

עמדה הורית: העולם קשה, הילד מסכן וצריך לפצות אותו.
אפיונים: נמנעים מלתת אחריות.
מסר לילד: אתה חלש ומסכן והעולם בעיתי וצריך לעשות במקומך.
השפעת האווירה על הילד: מעצימה ילד מרדן, שתלטן, ציפייה שאחרים יטפלו ויפתרו את הבעיות שלו. רחמי ההורים על הילד עוצרים אותו מלהסתגל למרכיבי החיים ולהתגבר על מכשולים.

למעשה, הבית הוא ה"עולם" שבחוץ, ובני הבית הם ה"אנשים" שבחוץ. האם האווירה המשפחתית, גמישה וסובלנית? תוקפנית ושיפוטית? מעודדת ומקבלת? התשובה לאחד מהסוגים הללו, היא זו שתקבע את ההמשך בחיי הילדים. לילד חשוב להיות שייך וחלק מהבית, לכן לרוב הוא ימלא אחר הציפיות שקשורות לאווירה המשפחתית. ילדים הם תורמים גדולים לאווירה המשפחתית, אולם, ההורים הם אלה שיכולים לשנות אותה. אם ערכים ונורמות קשה לשנות, התנהגויות ניתנות לשינוי.

אווירה של הפנמת רגשות

עמדה הורית: הפגנת רגשות היא ביטוי של חולשה.
אפיונים: אין חיבה בפרהסיה, אין מגע, אין שיח ושיתוף על רגשות.
מסר לילד: יש להתמודד אישית עם מה שמרגישים וחווים.
השפעת האווירה על הילד: ילד מופנם, סגור, אין צורך בביטוי רגשות, ילד קר כלפי עצמו והסביבה.

אווירה מעודדת ומכילה

עמדה הורית: לרגשות מקום נרחב וחשוב, מעורבות בחיי הילד.
אפיונים: שיחות, עידוד, קבלה, גבולות מותאמים, לבחירה מקום של כבוד.
מסר לילד: לכל אחד יש מקום עם מה שהוא חווה, מרגיש, חושב, מצפה.
השפעת האווירה על הילד: ילד עם אינטליגנציה רגשית, רגיש לאחר, אמפאטי, מכיל, עצמאי, מסוגל להתמודד ולהסתגל לאורחות החיים.

לסיכום: אווירה משפחתית היא כמו סופרמרקט. כהורים אין לנו שליטה מה הילד יבחר לשים בעגלה מתוך שלל המוצרים שימצאו על המדפים, אך בהחלט תהיה שליטה בהחלטה אלו מוצרים יהיו על המדפים!